Portfolio Pengurus: Penerangan Pekerjaan & Purata Gaji

Portfolio Pengurus: Penerangan Pekerjaan & Gaji Purata

Pengurus portfolio adalah individu yang mengembangkan dan melaksanakan strategi pelaburan untuk individu atau pelabur institusi. Di bawah bidang kerjaya industri perkhidmatan kewangan, kedudukan pengurusan portfolio boleh didapati dengan dana lindung nilai, pelan pencen dan firma pelaburan swasta, atau sebagai sebahagian daripada jabatan pelaburan syarikat insurans atau dana bersama. Pengurus portfolio boleh dipanggil pengurus pelaburan, pengurus kekayaan, pengurus aset atau penasihat kewangan, tetapi kedudukan pengurus portofolio benar memberi tumpuan kepada aspek analitikal melabur dan bukannya aspek jualan.

Penerangan Pekerjaan

Pengurus Portfolio bertanggungjawab terutamanya untuk mewujudkan dan mengurus peruntukan pelaburan untuk pelanggan swasta. Sesetengah pengurus portfolio bekerja dengan individu dan keluarga, sementara yang lain menumpukan perhatian mereka kepada pelabur institusi atau korporat. Dalam kebanyakan kes, pengurus portfolio mengikuti strategi yang telah ditetapkan untuk pelaburan, yang ditentukan oleh kenyataan dasar pelaburan (IPS), untuk mencapai objektif pelaburan klien. Beberapa pengurus portfolio membuat pakej pelaburan yang dibekalkan kepada pelanggan, sementara yang lain hanya mengurus jangkaan dan transaksi pelanggan. Pengurus portfolio perlu membeli dan menjual sekuriti dalam akaun pelabur untuk mengekalkan strategi atau objektif pelaburan tertentu dari masa ke masa.

Pelanggan diletakkan dalam peruntukan pelaburan yang dibangunkan atau diuruskan oleh pengurus portfolio setelah kesesuaian ditubuhkan. Pengurus portfolio menentukan tahap risiko yang sesuai pelanggan berdasarkan pada masa masa pelanggan, pilihan risiko, jangkaan pulangan dan keadaan pasaran. Untuk mencapai matlamat ini dengan jayanya, pengurus portfolio menjalankan temuduga untuk memahami sepenuhnya keperluan pelaburan pelanggan dan memastikan keperluan tersebut dipenuhi.

Untuk berjaya membina portfolio yang kemudiannya digunakan untuk menempatkan aset pelanggan, pengurus portfolio mesti mengekalkan pemahaman mendalam mengenai keadaan pasaran, trend dan tinjauan ekonomi keseluruhan. Untuk melakukan ini, pengurus portfolio harus mengikuti berita pelaburan dan perdagangan yang relevan dengan membaca penerbitan yang tepat pada masanya, pakar kewangan atau penerbitan pelaburan. Di samping itu, mereka mesti bertemu dengan penganalisis pelaburan dan penyelidik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai keadaan pasaran dan perkembangan domestik dan global yang mungkin memberi kesan terhadap baki akaun pelanggan atau pelaburan masa hadapan.

Sebahagian besar daripada tugas pengurus portfolio melibatkan mengekalkan hubungan klien. Hubungan tetap dengan pelanggan pelabur mengenai keadaan pasaran, penyelidikan pelaburan terkini dan trend ekonomi adalah penting untuk mengekalkan buku perniagaan yang berdaya maju. Di samping itu, sebagai sebahagian daripada tugas fidusiari mereka, pengurus portfolio mesti bertemu dengan pelanggan sekurang-kurangnya setiap tahun untuk memastikan objektif pelaburan tidak berubah dan peruntukan portfolio semasa masih selaras dengan permintaan awal pelanggan.

Pengurus portfolio mesti secara berkala menilai prestasi pakej pelaburan yang telah ditetapkan, serta memenuhi piawaian yang disediakan oleh organisasi kawal selia. Contohnya, pengurus portfolio mesti membuat perubahan tepat pada masanya portfolio yang tidak lagi selaras dengan objektif pelaburan permulaan atau garis panduan peruntukan. Begitu juga, kerana pengurusan pelaburan adalah bidang yang dikawal selia, pengurus portfolio memastikan pematuhan dengan pendedahan pelabur, undang-undang privasi, keperluan anti-pengubahan wang haram dan langkah anti-penipuan.

Pendidikan dan Latihan

Pengurusan portfolio biasanya memerlukan sekurang-kurangnya ijazah sarjana dalam perniagaan, ekonomi atau kewangan. Kebanyakan institusi kewangan juga memerlukan pengalaman dalam perkhidmatan kewangan atau bidang pelaburan, dengan tumpuan untuk menyediakan cadangan portfolio kepada pelanggan atau analisis kewangan atau pasaran yang mendalam.

Pengurus portfolio mesti juga mempunyai lesen Pihak Berkuasa Pengawalseliaan Industri Kewangan (FINRA) yang berkenaan. Lesen FINRA Series 7 membenarkan individu untuk membeli dan menjual sekuriti bagi pihak pelanggan pelabur, manakala Siri 66, yang juga dikenali sebagai Peperiksaan Undang-undang Gabungan Negeri Seragam NASAA, memberikan kuasa tambahan untuk menawarkan cadangan dan nasihat mengenai akaun pelaburan di bawah hubungan fidusiari. Pengurus portfolio yang bekerja dengan hanya pelabur institusi, atau mereka yang mengawasi pengurus aset yang lain, sering dikehendaki memperoleh lesen FINRA tambahan.

Kebanyakan pengurus portfolio juga mempunyai satu atau lebih sebutan atau pensijilan industri. Salah satu daripada penghormatan yang paling dihormati, dikenali dan biasa ialah Penasihat Kewangan Berkanun (CFA), yang memberikan latihan yang tinggi yang menikahi teori akademik dengan amalan semasa dan standard etika dalam bidang analisis pelaburan. Penentuan Pengurus Risiko Kewangan (FRM) juga popular di kalangan pengurus portfolio pemegang saham. Kedua-dua jawatan industri dan semua lesen FINRA mempunyai komponen pendidikan berterusan.

Kemahiran yang Diperlukan

Individu yang paling sesuai untuk kedudukan sebagai pengurus portfolio memiliki kemahiran tertentu, termasuk kecekapan tinggi dalam tafsiran data dan kegemaran untuk penyelidikan dan analisis. Di samping itu, pemahaman yang mendalam tentang pasaran kewangan, ekonomi dan teori portfolio adalah perlu untuk mengekalkan kerjaya jangka panjang. Individu juga mesti berfokuskan pelanggan, dengan keinginan dan keupayaan untuk berkomunikasi dengan kerap dengan pelanggan pelabur mengenai akaun mereka dan persembahan pelaburan. Sama seperti laluan kerjaya lain dalam industri perkhidmatan kewangan, pengurus portfolio harus terus menerus prospek pelanggan baru sambil mengekalkan hubungan yang erat dengan pelabur semasa mereka.

Gaji

Oleh kerana pengurusan portfolio sebagai kerjaya memerlukan latihan besar, pensijilan atau perolehan hak dan pendidikan tinggi formal, gaji untuk kedudukannya agak tinggi. Gaji tahunan permulaan untuk pengurus portfolio di Amerika Syarikat ialah $ 50, 889, dengan pengurus portfolio yang berpengalaman berjumlah $ 148, 226.Pampasan ini sering terdapat dalam bentuk aset di bawah pengurusan (AUM) bagi setiap pelanggan pelabur, yang boleh mengakibatkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah pampasan apabila asas pelanggan tumbuh dan sebagai akaun pelaburan berfungsi dengan baik.