Berapa ketara adakah peraturan kerajaan mempengaruhi sektor kimia?

Berapa ketara adakah peraturan kerajaan mempengaruhi sektor kimia?
a:

Peraturan-peraturan kerajaan persekutuan mempunyai kesan yang signifikan terhadap sektor kimia yang berfungsi dari segi prosedur industri serta kos pematuhan terhadap peraturan-peraturan ini. Beberapa undang-undang yang sedia ada seperti Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Akta Udara Bersih dan Akta Air Bersih juga menghalang membangunkan produk baru. Sektor kimia di Amerika Syarikat tertakluk kepada beberapa peraturan persekutuan dan antarabangsa yang mengawal pengeluaran, penyimpanan, pemprosesan, pelupusan dan pengurusan bahan kimia pada setiap peringkat kitaran hayat industri. Kerajaan persekutuan juga mengawal selia pelaporan dan pengurusan risiko yang berkaitan dengan bahan kimia toksik dan tidak toksik melalui penilaian keselamatan berkala dan Peraturan Pelaporan Data Kimia (CDR) yang dimulakan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar (EPA).

Perundangan dan Industri Kimia

Industri kimia U. S. menghasilkan lebih daripada $ 811 bilion pada tahun 2013, dan menghasilkan lebih daripada 70, 000 jenis bahan organik dan bukan organik. Ia dikawal secara langsung oleh sekeping undang-undang termasuk Akta Kawalan Bahan Toksik (TSCA), Standard Anti-Keganasan Kemudahan Kimia (CFATS), Insecticide Federal, Fungicide dan Rodentidary Act (FIFRA), Akta Bahan Berbahaya dan Keselamatan Produk Pengguna Akta.

- Selain itu, kerajaan persekutuan menggunakan EPA untuk mentadbir program kawalan dan pengurusan yang memberi tumpuan kepada kumpulan kimia tertentu seperti timbal dan formaldehid serta menguruskan sisa toksik dan produk sampingan berbahaya yang lain. Industri juga perlu menunjukkan pematuhan yang berterusan terhadap undang-undang seperti Akta Pencegahan Pencemaran (PPA) dan peraturan import dan eksport TSCA.

Penyelidikan dan Pembangunan

Satu kajian di Duke University menunjukkan bahawa penyelidikan dan inovasi dalam sektor kimia memberi tumpuan lebih kepada pematuhan dengan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dengan menumpukan pada peningkatan kecil kepada produk sedia ada. Ini dilakukan dengan kos inovasi yang lebih besar yang mungkin lebih selamat dan lebih cekap dari amalan sedia ada, menurut kajian itu. Peningkatan kos penyelidikan dan persaingan dari negara-negara lain menimbulkan risiko inovasi dalam industri kimia U. S.

Kos Pematuhan

Peraturan yang mengawal sektor kimia memerlukan syarikat untuk menunjukkan kepatuhan kepada beberapa undang-undang yang kompleks yang merangkumi pelbagai sektor. Oleh itu, kos pematuhan termasuk aktiviti seperti ujian keselamatan mengikut piawaian yang mematuhi Akta Udara Bersih dan Akta Air Bersih, yang mengawal selia pelepasan bahan cemar. Termasuk kesihatan alam sekitar, keselamatan pekerjaan dan nanomaterials telah mengakibatkan peningkatan kos pematuhan - harga yang perlu dibayar oleh industri kimia untuk memastikan kesinambungan perniagaan.Beberapa undang-undang di FIFRA dan Akta Makanan, Dadah dan Kosmetik Persekutuan (Akta FD & C) tidak membenarkan syarikat melepaskan produk kimia ke pasaran pengguna melainkan diluluskan oleh agensi yang diberi kuasa.

Unit pengeluaran kimia juga mesti melabur dalam infrastruktur untuk memastikan pematuhan kepada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan seperti ujian ketoksikan pada manusia dan haiwan, serta penilaian risiko ekologi untuk menentukan kesan semua produk industri dan hasil sampingan di planet ini. Sebagai contoh, pada tahun 2013 EPA Amerika Syarikat menghalang pembebasan pelbagai racun kawalan tikus D-CON kerana tidak menunjukkan pematuhan dengan piawaian EPA. Syarikat-syarikat yang tidak mematuhi piawaian sedia ada menghadapi berjuta-juta dolar dalam denda dan mengimbas semula produk.