Apa ikatan G7?

Apa ikatan G7?
a:

G7 Obligasi merujuk kepada bon yang dikeluarkan oleh kerajaan dari tujuh negara berikut: Amerika Syarikat, Kanada, Perancis, Itali, United Kingdom, Jerman dan Jepun. Bon ini boleh dibeli berdasarkan bon secara individu atau dalam bentuk sekumpulan bon atau "dana bon" - ada yang ada dalam dana bersama untuk pelabur runcit.

Pada tahun 2008 dan awal 2009, bon G7 menjadi sangat popular kerana sifat konservatif mereka yang mantap ketika para pelabur beralih kepada U. S. Treasury dan bon yang disokong oleh kerajaan. Bon G7 adalah bon yang dikeluarkan oleh kerajaan yang dianggap sebagai tujuh kerajaan stabil terbesar yang kini boleh dipasarkan kepada pelabur. Pelabur mencari bon ini untuk portfolio mereka apabila mereka mahukan pelaburan yang menghasilkan pendapatan dengan risiko rendah dan sekadar fikiran.

Sebagai alternatif kepada bon kerajaan G7, jika anda mempertimbangkan bon dari negara kurang maju, lihat Pengenalan kepada Bon Pasaran Baharu .

Soalan ini telah dijawab oleh Steven Merkel.