ONIAX, JSOSX, GBOCX: 3 Top J. P. Morgan Fixed Income Funds

ONIAX, JSOSX, GBOCX: 3 Top J. P. Morgan Fixed Income Funds

J. P. Morgan, salah satu daripada lima firma dana bersama terbesar di Amerika Syarikat, mempunyai reputasi selama puluhan tahun untuk pengurusan aset tetap pendapatan dengan penyelidikan bertaraf dunia dan rekod prestasi untuk menunjukkannya. Di antara 110 dana bersama, bank pelaburan besar itu menawarkan pelbagai dana pendapatan tetap untuk menampung sebarang keperluan peruntukan aset. Dana Core Plus Bond menduduki senarai dana pendapatan tetap JPMorgan, tetapi pelabur juga harus mempertimbangkan Dana Global Bond Opportunities dan Dana Pendapatan Strategik.

Dana Bon A Core Core JPMorgan (ONIAX)

Dana bon teras biasanya digambarkan sebagai satu-satunya bon yang memegang keperluan pelabur dalam portfolionya. Ia boleh menjadi dana sauh, yang ditambah dengan peruntukan yang lebih kecil kepada jenis dana bon lain. Dengan portfolio terpelbagai sekuriti hutang tinggi, sederhana dan rendah, JPMorgan Core Plus Bond A Fund sesuai dengan rang undang-undang yang baik. Objektif dana adalah untuk menjana pendapatan semasa yang tinggi dengan melabur sekurang-kurangnya 65% asetnya dalam bon gred pelaburan dan sehingga 35% dalam sekuriti asing. Sehingga Disember 2015, dana itu memegang lebih daripada 2, 700 isu dengan kurang daripada 3% daripada asetnya yang dilaburkan dalam nota U. S. Treasury (nota T). Dengan kematangan purata berwajaran yang berkisar antara lima hingga 20 tahun, Core Plus Bond A Fund diklasifikasikan sebagai dana bon jangka menengah. Sepanjang 10 tahun yang lalu, dana telah kembali 5. 15%. Ia telah kembali 4. 05% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Nisbah perbelanjaannya ialah 0. 74% dianggap sebagai purata bagi kategorinya.

Dana Peluang Pendapatan Strategik JPMorgan (JSOSX)

Dalam persekitaran yang berpendapatan rendah, semakin banyak pelabur telah beralih kepada jumlah dana pulang yang berusaha mencapai pulangan mutlak yang tinggi daripada menargetkan indeks bon. Dana Peluang Pendapatan Strategik JPMorgan bertujuan untuk memulangkan antara 2 dan 8 mata peratusan lebih daripada U. S. Bon Perbendaharaan (T-bon) dengan kemeruapan yang kurang daripada dana bon biasa. Dana yang mempunyai hampir $ 19 bilion jumlah aset yang dilaburkan di antara 1, 587 pegangan, menggunakan strategi pelaburan yang fleksibel untuk memperuntukkan aset di antara sekuriti hutang yang luas di U. S. dan pasaran asing. Strateginya boleh termasuk memindahkan wang antara pendedahan jangka panjang dan jangka pendek dan sektor tertentu untuk menangkap pulangan di mana sahaja mereka mungkin berlaku. Kerana pendekatan multisektornya, dana itu mempunyai korelasi yang rendah dengan dana bon tradisional, yang bermaksud ia dapat menyediakan kepelbagaian yang sangat diperlukan kepada portfolio dana bon. Walaupun dana telah ketinggalan di belakang rakan-rakannya, ia telah berjaya memenuhi objektif pulangan yang diselaraskan dengan risiko, kembali 2. 11% dalam tempoh lima tahun yang lalu.Ia mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 68%.

Dana Peluang Bon Global JPMorgan (GBOCX)

Kebanyakan pelabur memahami kepentingan mencapai kepelbagaian global dalam portfolio stok mereka kerana kecenderungan pasaran asing tertentu bertindak balas terhadap pasaran saham U. S. Prinsip yang sama berlaku untuk portfolio bon di mana bon yang dikeluarkan oleh syarikat U. S. cenderung untuk melakukan yang berbeza daripada yang dikeluarkan di pasaran asing. Bagi pelabur yang berusaha untuk mengurangkan ketidaktentuan U. S. berasaskan bon dalam persekitaran kadar faedah yang meningkat, bon asing boleh memainkan peranan penting dalam mempelbagaikan portfolio bon mereka. Beberapa firma pelaburan lain mempunyai jangkauan dan kepakaran JPMorgan dalam pelaburan bon global. Dana Peluang Bon Global JPMorgan melaburkan sekurang-kurangnya 40% asetnya dalam bukan U. S. syarikat-syarikat, termasuk syarikat-syarikat dalam pasaran maju dan membangun. Dana itu dilancarkan pada bulan September 2012, jadi ia tidak mempunyai rekod prestasi yang luas, tetapi ia telah kembali 3. 54% sejak penubuhannya. Nisbah perbelanjaannya ialah 1. 29% dianggap rendah untuk kategorinya.