Dana bersama: Yuran Pengurusan Vs. MER

Reksa Dana: Yuran Pengurusan Vs. MER

Reksa dana adalah cara terbaik untuk melabur dalam pasaran saham dan bon tanpa menimbulkan risiko saham tertentu. Dana ini diuruskan oleh pasukan profesional kakitangan pelaburan, yang boleh menyediakan individu dengan cara untuk mengambil bahagian dalam pasaran dengan cara yang pelbagai. Memilih dana bersama memerlukan berhati-hati memandangkan matlamat individu dipadankan dengan matlamat dana.

Maklumat yang berkaitan dengan objektif dana bersama terkandung dalam prospektusnya, yang merupakan dokumen yang disediakan oleh syarikat dana. Prospektus mengandungi semua fakta penting mengenai dana termasuk komponen yuran yang berkaitan dengan dana. Individu yang melabur dalam dana bersama membayar bayaran yang berkaitan dengan pengurusan dana, dan juga bayaran yang berkaitan dengan penjualan dan pengendalian dana dan firma. Beberapa perbelanjaan bersama dana tidak ditanggung secara langsung oleh pelabur, tetapi secara tidak langsung dengan mengurangkan pulangan yang diterima oleh pelabur. Perbelanjaan dana bersama adalah komponen kritikal dalam menentukan sama ada untuk melabur dalam dana.

Yuran berkaitan dengan dana bersama terdiri daripada caj jualan yang disebut di atas dan juga yuran transaksi, yuran akaun dan perbelanjaan dana. Perbelanjaan dana termasuk, antara lain, yuran pengurusan dan yuran operasi. Pelabur sering mengelirukan yuran pengurusan dengan nisbah perbelanjaan pengurusan (MER). Yuran pengurusan sering digunakan sebagai penentu utama ketika membuat keputusan investasi, tetapi MER adalah ukuran yang lebih luas dari seberapa mahal dana kepada investor.

Nisbah Perbelanjaan Pengurusan vs. Yuran Pengurusan
Dana bersama melibatkan banyak yuran operasi yang berkaitan dengan menjalankan dana selain daripada kos untuk membeli dan menjual sekuriti dan membayar pasukan pelaburan membuat pembelian / menjual keputusan. Yuran operasi lain termasuk kos pemasaran, kos perundangan, pengauditan dan pemfailan, dan kos pentadbiran lain. Walaupun yuran ini tidak terlibat langsung dengan membuat keputusan pelaburan, mereka dikehendaki memastikan dana bersama dijalankan dengan betul dan dalam keperluan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.

Yuran pengurusan merangkumi semua perbelanjaan langsung yang ditanggung dalam menguruskan pelaburan seperti mengupah pengurus portfolio dan pasukan pelaburan. Perhatikan bahawa kos untuk membeli atau menjual sebarang keselamatan untuk dana tidak termasuk dalam yuran pengurusan. Sebaliknya, ini adalah kos transaksi dan dinyatakan sebagai nisbah perbelanjaan perdagangan dalam prospektus. Bersama-sama, yuran operasi dan yuran pengurusan membentuk MER.

Prospektus dana menyediakan data perbelanjaan untuk dana setiap tahun.Yuran pengurusan adalah penting untuk dana, kerana kos menyewa dan mengekalkan pasukan pelaburan adalah bahagian paling mahal dalam menguruskan dana bersama. Oleh itu, yuran pengurusan sering disebut sebagai yuran untuk dikaji semula. Walau bagaimanapun, melihat MER adalah penentu yang lebih baik mengenai bagaimana syarikat dana menguruskan perbelanjaannya berkaitan dengan pengurusan dana.

Mengkaji semula yuran ini dalam prospektus mungkin tidak semestinya bergantung kepada apa yang digunakan oleh syarikat dana bersama. Kebanyakan syarikat melabelkan yuran pengurusan seperti itu, tetapi MER boleh dilabelkan beberapa cara. Berikut adalah beberapa contoh dari prospektus syarikat dana sebenar:

Syarikat Dana # 1:
Yuran Pengurusan: 0. 39%
Jumlah Perbelanjaan Operasi Tahunan: 1. 17%
Pelabur individu perlu mengira MER, yang dalam kes ini adalah 1. 56%
Syarikat Dana # 2:
Yuran Pengurusan: 1. 80%
Perbelanjaan Dana Secara tidak langsung Ditanggung oleh Pelabur: 2. 285% setiap $ 1, 000 pelaburan)
Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan MER mungkin tidak seragam dari syarikat dana untuk membiayai syarikat, maka kajian berhati-hati mengenai prospektus diperlukan.

Kesan ke atas Pulangan
Mengkaji semula perbelanjaan sebelum melabur dalam dana bersama adalah penting untuk membuat keputusan termaklum. Apabila prospektus mengatakan "Perbelanjaan dana yang secara tidak langsung ditanggung oleh pelabur", kata kunci adalah "tidak langsung". Walaupun para pelabur tidak menerima bil tahunan untuk perbelanjaan dana, mereka akan dikenakan biaya melalui pulangan yang dikurangkan yang akan dibayar oleh dana. Walau bagaimanapun, untuk mengkaji prospektus lebih mudah, syarikat-syarikat dana bersama perlu menunjukkan prestasi dana bersih perbelanjaan. Dengan menunjukkan pulangan bersih daripada perbelanjaan, ia memberikan kejelasan kepada pelabur apabila memutuskan sama ada untuk melabur dalam dana atau dalam menentukan dana yang diperoleh atau kembali kepada pelabur. Akibatnya, perbandingan di seluruh syarikat dana dipermudahkan, dan pulangan disampaikan secara seragam dan nyata (sebenarnya).

Bottom Line
Mempunyai pemahaman yang jelas mengenai yuran yang dikenakan oleh dana bersama adalah komponen penting untuk membuat keputusan pelaburan yang bermaklumat. Selalunya yuran pengurusan digunakan secara bergantian dengan MER oleh penerbitan perniagaan dan profesional kewangan, tetapi kedua-duanya tidak sama. MER merangkumi banyak yuran, salah satunya ialah yuran pengurusan. Akibatnya, secara umum MER sering lebih tinggi daripada yuran pengurusan.

Walau bagaimanapun, terdapat keadaan apabila MER mungkin lebih rendah daripada yuran pengurusan. Keadaan ini jarang berlaku, tetapi ia berlaku apabila syarikat dana bersama menyerap beberapa kos, seperti ketika dana baru dan mempunyai sedikit aset. Kerana beberapa kos operasi ditetapkan, apabila dana bermula dan mempunyai sedikit aset, kos tetap ini tinggi. Oleh itu, syarikat dana akan menyerap beberapa kos dan menunjukkan MER pada tahap yang ia harapkan apabila lebih banyak aset dikumpulkan ke dalam dana.

Keadaan lain apabila syarikat dana akan menyerap perbelanjaan adalah semasa anomali di pasaran, seperti persekitaran kadar faedah yang sangat rendah pada tahun 2010.Pada masa ini, dana pasaran wang menyaksikan perbelanjaan yang melebihi pulangan, jadi syarikat dana menyerap beberapa perbelanjaan. Kerana mungkin ada kejadian luar biasa dari tahun ke tahun, mengkaji nisbah perbelanjaan pengurusan dan yuran pengurusan selama beberapa tahun harus memberikan gambaran yang lebih luas dari perbelanjaan tipikal dana yang pelabur secara tidak langsung akan menanggung.