Adakah idea yang baik untuk menambah gadai janji terbalik kepada strategi persaraan anda?

Adakah idea yang baik untuk menambah gadai janji terbalik kepada strategi persaraan anda?
a:

Hipotek berbalik boleh memberi sumber pendapatan persaraan yang baik untuk pemilik rumah yang mempunyai sedikit atau tidak aset di luar memiliki rumah mereka. Gadai janji terbalik hanya tersedia untuk pemilik rumah pada usia 62 tahun. Gadai janji terbalik membolehkan pemilik rumah meminjam terhadap ekuiti rumah untuk menghasilkan pendapatan persaraan tambahan. Wang yang dipinjam tidak perlu dibayar balik sehingga kematian pemiliknya. Selepas pemilik mati, hutang itu harus dibayar balik oleh harta pusaka. Rumah itu biasanya dijual oleh pemberi pinjaman untuk membayar hutang.

Gadai janji terbalik dibina sedemikian rupa sehingga pinjaman dan faedah dari pinjaman tidak melebihi nilai rumah. Jumlah yang boleh dipinjam pemilik rumah dikira oleh umurnya dan nilai rumahnya. Pemilik rumah dan rumah yang lebih tua dengan nilai yang lebih tinggi menerima jumlah pinjaman yang lebih besar. Pemilik rumah boleh memilih untuk memiliki pembayaran bulanan, bayaran tenure bulanan, garis kredit, pemeriksaan sekaligus, atau gabungan bayaran bulanan dan garis kredit. Bayaran jangka bulanan hanya berlangsung selama tempoh tertentu, sedangkan pembayaran tenure bulanan berlangsung selama pemilik rumah tinggal di rumah.

Gadai janji terbalik mempunyai beberapa kelemahan. Sekiranya pemilik rumah tidak mempunyai aset di luar rumah, maka apabila pinjaman itu dijanjikan sedikit atau tiada apa-apa lagi untuk waris pemilik rumah. Jika ahli waris ingin menyimpan rumah itu, mereka mesti membayar balik pinjaman itu. Terdapat yuran permulaan pinjaman yang tinggi, kos penutupan, insurans gadai janji dan yuran perkhidmatan bulanan. Sebaik sahaja rumah itu terbalikkan digadaikan, ia boleh menjadi sukar untuk bergerak, menjual rumah, menambah orang ke tajuk atau menyewakan rumah.