Apakah perbezaan antara nilai ekonomi dan nilai pasaran?

Apakah perbezaan antara nilai ekonomi dan nilai pasaran?
a:

Perbezaan di antara nilai pasaran dan nilai ekonomi adalah yang pertama mewakili jumlah minimum yang pelanggan sanggup membayar untuk aset manakala yang terakhir mewakili jumlah maksimum yang pelanggan sanggup membayar . Mereka adalah penilaian yang berbeza berdasarkan kriteria yang berbeza. Kedua-dua konsep ini digunakan secara meluas dalam perniagaan untuk pelbagai tujuan.

Nilai Pasaran

Nilai pasaran didasarkan pada penawaran dan permintaan. Ia digunakan untuk merujuk kepada nilai permodalan pasaran syarikat. Ia dikira dengan mendarabkan bilangan saham yang diterbitkan oleh harga saham syarikat. Harga saham syarikat ditentukan oleh perdagangan harian antara pembeli dan penjual di bursa saham yang berkaitan. Harga pasaran adalah mudah untuk menentukan aset kerana nilai konstituen, seperti harga saham dan niaga hadapan, sedia ada. Nilai aset hartanah tidaklah mudah untuk ditentukan, jadi pentaksir hartanah diperlukan untuk memberikan penilaian. Begitu juga bagi perniagaan yang sahamnya tidak didagangkan di bursa awam. Penilaian perlu disediakan menggunakan kaedah yang berbeza.

Nilai Ekonomi

Nilai ekonomi sesuatu aset adalah berdasarkan keutamaan individu. Aset yang sama mungkin mempunyai nilai ekonomi yang sangat berbeza untuk dua syarikat atau individu yang berlainan. Bagi perniagaan, nilai ekonomi mewakili nilai yang diperoleh syarikat daripada menggunakan aset tersebut. Ia sama dengan nilai yang digunakan. Ini mungkin lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai pasaran untuk aset yang sama. Walau bagaimanapun, nilai ekonomi biasanya melebihi nilai pasaran.