Apakah perbezaan antara tahap leverage operasi dan tahap leverage kewangan?

Apakah perbezaan antara tahap leverage operasi dan tahap leverage kewangan?
a:

Tahap leverage operasi dan tahap leverage kewangan adalah dua indikator yang digunakan dalam analisis asas untuk menentukan sensitiviti pendapatan relatif terhadap turun naik dalam pemboleh ubah yang lain. Tahap leverage mengukur hubungan antara pendapatan sebelum faedah dan cukai (EBIT), sedangkan tahap leverage kewangan mengukur hubungan antara pendapatan sesaham (EPS) dan EBIT.

Tahap leverage operasi dikira dengan membahagikan peratusan perubahan dalam EBIT dengan peratusan perubahan dalam jualan dalam tempoh tertentu. Jika tahap leverage operasi tinggi, ia menunjukkan bahawa EBITnya sensitif terhadap perubahan peratus dalam jualannya, dan sebaliknya.

Sebagai contoh, perubahan peratus dalam EBIT syarikat ABC adalah 10% dan peratusan perubahan dalam jualannya adalah 5%. Di sana, ijazah leverage ABC adalah 2 (10% / 5%). Sekiranya terdapat kenaikan jualan 1%, EBIT akan meningkat sebanyak 2%.

Sebaliknya, tahap leverage kewangan dikira dengan membahagikan perubahan peratus dalam EPS dengan perubahan peratus dalam EBIT. Sebagai contoh, EPS syarikat EPS meningkat sebanyak 5% dan EBIT meningkat sebanyak 3% berbanding suku terakhir. Tahap leverage DEF Syarikat ialah 1. 67 (5% / 3%). Oleh itu, jika terdapat perubahan 1% dalam EBIT, akan ada perubahan 67% dalam EPS.