Yang mana pernyataan (s) adalah SALAH mengenai risiko pasaran?

Yang pernyataannya adalah SALAH mengenai risiko pasaran?
a:

saya. Ia dikurangkan dengan menulis panggilan.

II. Ini termasuk risiko pelabur akan kehilangan prinsipal yang dilaburkan.

III. Ia adalah sama dengan risiko sistemik.

IV. Ia dikurangkan dengan membeli stok pertahanan.

A. Saya hanya

B.
II sahaja

C.
II dan III

D.
III dan IV


Jawapan yang betul: B

Pernyataan II menggambarkan risiko modal bukan risiko pasaran.