Ketika ahli ekonomi menggunakan GNP?

Ketika ahli ekonomi menggunakan GNP?
a:

Ahli ekonomi menggunakan produk kebangsaan kasar (GNP) terutamanya untuk mengetahui jumlah pendapatan penduduk negara dalam tempoh tertentu dan bagaimana penduduk menggunakan pendapatan mereka. GNP mengukur jumlah pendapatan yang terakru kepada penduduk sesebuah negara dalam tempoh tertentu. Tidak seperti Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), ia tidak mengambil kira pendapatan terakru kepada bukan pemastautin di dalam wilayah negara itu; seperti KDNK, ia hanya merupakan ukuran produktiviti, dan ia tidak bertujuan untuk digunakan sebagai ukuran kebajikan atau kebahagiaan sesebuah negara.

Biro Analisis Ekonomi (BEA) menggunakan GNP sebagai penunjuk utama kesihatan ekonomi AS sehingga 1991. Pada tahun 1991, BEA mula menggunakan KDNK, yang telah digunakan oleh majoriti negara lain ; BEA memetik perbandingan Amerika Syarikat yang lebih mudah dengan ekonomi lain sebagai alasan utama perubahan itu. Walaupun BEA tidak lagi bergantung kepada GNP untuk memantau prestasi ekonomi S., ia masih menyediakan angka GNP, yang mana ia berguna untuk menganalisis pendapatan penduduk U. S.

Terdapat sedikit perbezaan antara KDNK dan GNP untuk U. S., tetapi kedua-dua langkah ini boleh berbeza dengan ketara bagi sesetengah ekonomi. Contohnya, ekonomi yang mengandungi sebahagian besar kilang milik asing akan mempunyai KDNK yang lebih tinggi daripada GNP. Pendapatan dari kilang-kilang akan dimasukkan ke dalam KDNK, kerana ia dihasilkan dalam sempadan domestik, tetapi tidak dalam KNK, kerana ia terakru kepada bukan pemastautin. Membandingkan KDNK dan GNP adalah cara yang berguna untuk membandingkan pendapatan yang dihasilkan di negara ini dan pendapatan yang mengalir ke penduduknya.