Apa dokumen hartanah perlu direkodkan?

Apa dokumen hartanah perlu direkodkan?
a:

Rakaman - akta meletakkan dokumen ke dalam rekod daerah rasmi - adalah satu proses penting yang menyediakan rantaian tajuk yang dapat dikesan ke sesuatu harta. Terdapat lebih daripada 100 jenis dokumen yang boleh direkodkan, bergantung kepada jenis harta dan jenis transaksi hartanah. Dokumen yang paling biasa berkaitan dengan gadai janji, perbuatan, penarikan, penyitaan, penipuan, pajakan, lesen dan yuran, antara lain.

Dokumen hartanah yang paling penting menyenaraikan pemilikan, bebanan dan keutamaan lien dan digunakan untuk mengekalkan urus niaga hartanah yang betul.

Sistem Rakaman Harta Tanah

Sistem rakaman berbeza-beza mengikut negeri dan ditubuhkan oleh undang-undang negeri individu. Tidak semua negara menggunakan proses rakaman instrumen untuk mengesan tajuk; sesetengah negeri menggunakan sistem pendaftaran tanah.

Dokumen yang dirakam tidak menetapkan siapa yang memiliki harta. Sebaliknya, mereka dibuat rekod awam dan digunakan untuk membantu menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak dengan tuntutan yang bersaing dengan harta benda. Sebagai contoh, jika dua pihak yang menuntut telah melakukan perbuatan ke suatu harta, tarikh rakaman boleh digunakan untuk menentukan garis masa pemilikan.

Dalam kes gadai janji, pengadilan menggunakan tarikh rakaman untuk menentukan keutamaan yang mana liens menerima pembayaran terlebih dahulu.

Untuk memahami dokumen yang telah atau mesti direkodkan, semak dengan bahagian rakaman negeri dan daerah anda. Sesetengah negeri juga telah meluluskan tindakan rakaman, yang merupakan undang-undang yang menentukan bagaimana rekod rasmi disimpan.

Pada akhirnya, rakaman menyediakan maklumat untuk pihak berkuasa kerajaan dan pembeli dan penjual hartanah hartanah.