Apakah perbezaan antara kos langsung dan kos berubah?

Apakah perbezaan antara kos langsung dan kos berubah?
a:

Kos langsung dan kos berubah ialah perbelanjaan yang berkaitan dengan pengeluaran. Kos langsung adalah perbelanjaan yang boleh dikesan terus kepada produk, manakala kos berubah-ubah berbeza dengan tahap output pengeluaran. Walaupun kos ini kelihatan sama, kos langsung dikaitkan dengan objek kos, sementara kos berubah tidak.

Kos langsung ialah perbelanjaan yang boleh tepat dan mudah dikesan dengan objek kos. Objek kos mungkin barangan atau perkhidmatan, jabatan atau projek. Kos langsung boleh termasuk kos tetap dan berubah-ubah. Kos tetap langsung boleh dikesan dengan mudah kepada objek kos dan tidak berbeza dengan tahap pengeluaran. Kos pembolehubah langsung berubah mengikut tahap pengeluaran.

Contohnya, katakan jabatan kejuruteraan syarikat menghasilkan peranti teknologi baru. Gaji pekerja adalah sama setiap tahun, tidak kira berapa alat yang dikeluarkan oleh pekerja. Jabatan kejuruteraan juga mesti membeli perisian dan bahan baru untuk menghasilkan peranti teknologi. Kedua-duanya dianggap sebagai kos langsung kerana mereka dapat dikesan dengan mudah ke jabatan. Gaji dianggap sebagai kos tetap langsung kerana ia tidak berbeza dengan pengeluaran.

Kos berubah ialah perbelanjaan korporat yang berbeza-beza kerana pengeluaran barang dan perkhidmatan berbeza-beza. Tidak seperti kos langsung, kos berubah bergantung pada jumlah pengeluaran syarikat. Apabila tahap keluaran pengeluaran syarikat meningkat, kos pembolehubah meningkat. Kos berubah apabila tahap keluaran pengeluaran menurun.

Kos langsung yang dikaitkan dengan peranti teknologi baru juga boleh merangkumi kos pembolehubah. Katakan syarikat mesti membungkus produk sebelum ia mengedarkannya. Kos pembungkusan adalah kos pembolehubah langsung yang dikaitkan dengan produk kerana mereka berbeza-beza dengan bilangan peranti yang dihasilkan.
Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan peranti ini juga dianggap sebagai kos berubah-ubah. Memandangkan pengeluaran peranti memerlukan bahan, memandangkan tahap pengeluaran meningkat, kos pembolehubah yang dikaitkan dengan peranti juga meningkat. Apabila tahap pengeluaran peranti berkurangan, kos pembolehubah berkurangan juga. Walaupun kos pembolehubah ini adalah kos langsung, kos pembolehubah tidak perlu berkaitan langsung dengan produk.

Tidak seperti kos langsung, kos pembolehubah tidak perlu dikesan dengan mudah kepada objek kos. Kos pembolehubah juga boleh menjadi kos tidak langsung. Kos pembolehubah tidak langsung adalah perbelanjaan yang berkaitan secara langsung dengan objek kos atau produk. Jumlah kos yang dikaitkan dengan perubahan objek kos apabila perubahan tahap pengeluaran. Sebagai contoh, anggap syarikat menggunakan pelbagai mesin pengeluaran untuk menghasilkan peranti teknologi baru.Mesin pengeluaran memerlukan tenaga elektrik untuk beroperasi. Ini adalah kos tidak langsung kerana sangat sukar untuk mengesan perbelanjaan elektrik kembali ke jabatan dan mesin pengeluaran. Walau bagaimanapun, kos elektrik dianggap sebagai kos berubah, kerana apabila lebih banyak produk dihasilkan, jumlah penggunaan elektrik meningkat, sehingga meningkatkan biaya.