Apa yang berlaku sekiranya harta itu diketepikan dengan salah?

Apa yang berlaku jika harta itu salah esok?
a:

Jika akaun kewangan anda, seperti bank, pelaburan atau akaun simpanan, diisytiharkan tidak aktif dan institusi kewangan yang mengurus tidak dapat menghubungi anda, keadaan kediaman anda boleh menghantarkan harta anda. Walaupun proses ini bertujuan untuk menghalang pembaziran aset orang-orang yang mati atau meninggalkan aset tanpa meninggalkan ahli waris atau penerima, anda mungkin mendapati bahawa aset yang anda bergantung kepada persaraan atau dana kecemasan, tetapi yang anda tidak perlu cenderung untuk untuk tempoh yang berpanjangan, mungkin dilucutkan ke negeri ini tanpa pengetahuan anda.

Jika aset anda diketepikan dengan salah, anda boleh memfailkan tuntutan dengan kerajaan untuk mendapatkan semula harta anda. Walau bagaimanapun, bergantung kepada aset yang dipersoalkan, anda hanya boleh menerima nilai tunai aset tersebut pada masa eskalasan, bukannya nilai semasa.

Apa itu Escheatment?

Apabila aset kewangan tidak disentuh untuk jangka masa yang lama dan institusi kewangan yang mentadbir tidak boleh menghubungi pemiliknya, aset tersebut boleh diisytiharkan tidak aktif. Sebaik sahaja beberapa tahun berlalu tanpa aktiviti, aset itu boleh diandaikan oleh kerajaan dalam proses yang disebut escheatment. Biasanya, tempoh dorman ini adalah antara tiga dan lima tahun, tetapi ia boleh berbeza-beza kerana setiap negeri menentukan undang-undang eskegilannya sendiri.

Sebelum apa-apa harta tidak dituntut boleh diketepikan oleh kerajaan negeri, institusi kewangan yang mentadbir dikehendaki menghubungi pemilik akaun di alamat terakhir yang diketahui. Walau bagaimanapun, jika pemilik tidak lagi hidup di alamat tersebut atau hanya tidak memberi maklum balas kepada notis itu, atau jika mel sebelumnya ke alamat tersebut telah dikembalikan sebagai tidak dapat dihantar, negara boleh memfailkan tuntutan eskalasi ke atas aset itu apabila tempoh dorman yang diperlukan dijatuhkan.

Bagaimana Untuk Memulangkan Harta Hitam

Terdapat beberapa laman web yang membolehkan anda mencari aset kewangan yang dituntut oleh kerajaan negeri. Jika aset anda telah diketepikan dengan salah, anda boleh memfailkan tuntutan dengan keadaan anda untuk menuntut semula harta anda. Negeri memerlukan bukti identiti dan bukti pemilikan akaun anda. Dalam banyak kes, anda mungkin perlu membuat tuntutan anda disahkan. Sebaik sahaja penyerahan anda diterima dan negeri meluluskan tuntutan anda, harta esek anda dikembalikan kepada anda. Walau bagaimanapun, bergantung kepada jenis aset yang dituntut, anda mungkin tidak menerima kandungan sebenar akaun anda yang telah diketepikan.

Bagaimana Aset Dikembalikan?

Jika akaun eskalasi adalah bank atau akaun simpanan, anda menerima baki akaun kembali dari negara selepas memfailkan tuntutan yang berjaya. Walau bagaimanapun, jika anda memegang akaun pelaburan yang mengandungi sekuriti, seperti saham, bon, dana bersama atau ETF, anda mungkin hanya menerima nilai tunai pelaburan tersebut pada masa eskalasi.

Dalam beberapa kes, kerajaan negeri boleh menyimpan akaun pelaburan seperti-jika pemiliknya bergerak ke depan. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan kes, kerajaan hanya mencairkan pelaburan dan menggunakan hasil untuk mengisi jurang dalam belanjawan negeri. Sekiranya anda memfailkan tuntutan yang berjaya di jalan raya, negeri itu memotong anda dalam jumlah nilai tunai akaun pada pembubaran. Sebarang keuntungan modal, dividen atau pendapatan faedah yang mungkin terakru di antara eskalasi dan penambakan dilucutkan, bermakna anda mungkin kehilangan sebahagian besar daripada pendapatan pelaburan anda yang dijangkakan.