Apa yang 'FIG' di bank pelaburan merujuk kepada?

Apa yang dimaksud dengan 'FIG' di bank pelaburan?
a:

'FIG' di bank pelaburan biasanya merujuk kepada kumpulan institusi kewangan - sekumpulan profesional yang menyediakan perbankan pelaburan dan penggabungan dan kepakaran pengambilalihan kepada institusi kewangan. Untuk memberikan lebih banyak perkhidmatan yang disesuaikan, sesetengah bank pelaburan menegaskan lagi bidang kepakaran mereka di bawah kumpulan institusi kewangan ke dalam kumpulan perbankan atau perkhidmatan kewangan, dan kumpulan insurans. Sesetengah bank pelaburan menggunakan pelbagai bahagian ini sebagai teknik pemasaran daripada sebagai perwakilan kepakaran sebenar.

Beberapa contoh syarikat yang mungkin mewakili pelanggan FIG prospektif termasuk syarikat insurans yang mengkhususkan diri dalam produk insurans peribadi atau komersial, syarikat kewangan komersil yang menyediakan perkhidmatan kewangan kepada perniagaan, bank, broker, peniaga pelaburan, dan aset dan syarikat pengurusan kekayaan.

Perkhidmatan yang disediakan oleh para pelanggan kepada pelanggan termasuk, tetapi tidak terhad kepada: ekuiti persendirian dan awam atau pembiayaan hutang, permodalan semula, penyusunan semula kewangan, penggabungan, pengambilalihan, penilaian korporat, pendapat kewangan pakar dan analisa dan khidmat nasihat.

Untuk bacaan selanjutnya, lihat

Tutorial Dasar IPO dan Dasar-dasar Penggabungan Dan Perolehan .