Melabur: Kenapa Investor Berjaya Mengenai Aliran Tunai Percuma Lebih EBITDA

Nilai Melabur: Mengapa Investor Care About Free Cash Flow Over EBITDA

Nilai pelaburan adalah strategi popular yang bertujuan untuk menentukan nilai sebenar ekuiti yang bebas dari kuasa pasaran atau harga relatif. Aliran tunai percuma adalah komponen utama dalam pengiraan nilai intrinsik dalam metodologi penilaian yang paling popular, yang didiskaun aliran tunai. Pendapatan sebelum faedah, cukai, susutnilai dan pelunasan (EBITDA) kadangkala digunakan untuk mengira aliran tunai percuma, tetapi bukan metrik ketua dalam pengiraan ini, dan juga tidak perlu. EBITDA boleh digunakan dalam derivasi alternatif nilai terminal, dan ia juga popular dalam penilaian relatif, tetapi kaedah ini berbeza dari pelaburan nilai tulen.

Nilai Melabur

Nilai pelaburan telah dipelopori oleh akademik terkenal Benjamin Graham pada tahun 1930-an. Menurut prinsip Graham, nilai perniagaan adalah sama dengan jumlah semua aliran tunai masa depan, yang didiskaunkan kepada nilai semasa. Falsafah ini dikenali sebagai penilaian intrinsik kerana ia tidak bergantung kepada kehadiran harga pasaran atau perbandingan kepada entiti lain untuk memperoleh anggaran nilai perusahaan. Nilai pelabur meletakkan keputusan mereka berdasarkan aliran tunai masa depan yang dijangkakan. Metodologi yang paling popular untuk menjalankan penilaian ini adalah aliran tunai yang didiskaunkan, walaupun kaedah lain, seperti pendapatan sisa, juga popular di kalangan akademik dan kewangan tertentu.

Penilaian Aliran Tunai Percuma

Aliran tunai diskaun (DCF) adalah metodologi penilaian intrinsik yang paling popular. Untuk menjalankan analisis DCF, aliran tunai masa hadapan syarikat mesti dianggarkan. Nilai-nilai ini tidak dapat dikenali sebagai kepastian, tetapi kemahiran ramalan yang kuat membantu membezakan para pelabur nilai yang berjaya daripada rakan-rakan kurang bijak mereka. Takrif aliran tunai percuma tidak universal, tetapi ia sering dikira dengan mengurangkan perbelanjaan modal daripada aliran tunai bersih dari operasi. Nilai-nilai ini boleh didapati dalam penyata aliran tunai.

Selepas aliran tunai percuma dikira dan dianggarkan untuk setiap tahun akan datang, jumlah masa depan ini akan didiskaunkan kepada nilai semasa. Kadar diskaun adalah elemen penting dalam analisis DCF kerana ia mewakili nilai masa wang, yang merupakan asas teori kewangan moden. Terdapat pelbagai kaedah yang digunakan untuk menentukan kadar diskaun yang sesuai, tetapi kos purata wajaran modal paling sering digunakan dalam DCF. Akhirnya, nilai terminal dikira dari titik masa depan di mana aliran tunai bebas diandaikan untuk menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dan nilai terminal juga didiskaunkan kepada nilai semasa. Kepentingan aliran tunai percuma untuk penilaian intrinsik adalah jelas ketika memeriksa metodologi DCF.

EBITDA Penilaian

EBITDA boleh digunakan dalam penilaian intrinsik dan relatif. EBITDA kadangkala digunakan oleh pelabur dalam pengiraan aliran tunai percuma, tetapi ia hanya boleh dianggap komponen penyumbang dalam kes ini, sementara aliran tunai percuma adalah matlamat yang lebih tinggi. Dalam konteks perbankan pelaburan, nilai terminal sering kali digantikan untuk nilai keluar, yang sering dikira dengan mengalikan ramalan EBITDA oleh pelbagai penilaian. Nilai keluar adalah proksi untuk harga takeout, dan ia tidak berdasarkan prinsip penilaian intrinsik. Nilai pelabur dan ahli akademik yang benar-benar mengikuti falsafah Benjamin Graham tidak akan menerima kaedah ini.

Penilaian relatif sering digunakan dalam media kewangan yang popular dan di laman web data kewangan yang menerima trafik yang paling. Nisbah harga kepada pendapatan, nisbah harga-ke-buku, harga kepada jualan, nisbah nilai perusahaan kepada EBITDA dan nisbah harga kepada tunai-tunai semua digunakan secara relatif penilaian metrik. Ini popular kerana beberapa sebab. Bagi kebanyakan pelabur, proses memilih saham berlaku selepas dana telah diperuntukkan untuk pasaran ekuiti. Selain itu, penilaian relatif merupakan proses yang jauh lebih mudah daripada penilaian intrinsik. Kebanyakan data yang diperlukan boleh didapati secara percuma dalam talian atau melalui broker, dan pelabur hanya perlu membuat kumpulan rakan sebaya yang sesuai dan membuat perbandingan untuk menentukan syarikat mana yang dinilai terlebih nilai atau undervalued. Penilaian relatif menggunakan EBITDA adalah teknik yang popular, tetapi ia tidak sesuai dengan falsafah pelaburan yang dibangunkan oleh Graham.