Pengenalan

Pengenalan

Bahagian Alternatif Pelaburan bertindak sebagai penangkap-semua untuk semua bidang peperiksaan CFA yang belum dibincangkan secara terperinci oleh pernyataan hasil pembelajaran awal. Subjek yang akan dilindungi termasuk dana hartanah, modal teroka, dana lindung nilai dan komoditi.
Bahagian ini kebanyakannya terdiri daripada takrifan dan perihalan pelbagai kenderaan pelaburan yang termasuk dalam kategori ini. Seperti dalam bahagian lain peperiksaan, pengiraan adalah agak mudah difahami dan dihitung. Seperti biasa, disyorkan agar anda menyelesaikan bacaan sebenar mengenai program ini.