Apa yang Harapkan Pada Peperiksaan Tahap III CFA

Apa yang Harapkan Pada Peperiksaan Tingkat III CFA

Ujian Tahap III CFA adalah yang terakhir dalam siri tiga peperiksaan yang dijalankan oleh Institut CFA. Digabungkan dengan sekurang-kurangnya 48 bulan pengalaman kerja yang relevan, penyelesaian tahap akhir yang berjaya keahlian piagam. Walaupun dua tahap pertama berkisar tentang pengetahuan asas kewangan, pemahaman penilaian pelaburan dan penerapan kedua-duanya, peperiksaan CFA Level III memberi tumpuan kepada pengurusan portfolio dan perancangan kekayaan.

Struktur Peperiksaan
Format peperiksaan, yang hanya ditawarkan pada bulan Jun, adalah campuran soalan yang ditetapkan (serupa dengan Level II) dan soalan jenis esei. Seperti peperiksaan lain, peperiksaan Tahap III juga dijalankan dalam dua bahagian - sesi pagi dan petang. Pada sesi pagi, terdapat 10 hingga 15 soalan jenis esei. Setiap soalan terdiri daripada pelbagai bahagian seperti A, B, C, dan sebagainya, yang membantu anda mengatur jawapan anda dalam templat. Soalan-soalan ini boleh memberi anda situasi dan meminta anda untuk membuat cadangan atau penyelesaian anda sendiri. Pada sesi petang, akan ada 10 set item. Setiap set item terdiri daripada pernyataan kes diikuti oleh enam soalan pelbagai pilihan. Peperiksaan dinilai untuk 360 mata, yang sepadan dengan satu titik seminit.

Kurikulum Peperiksaan
Seperti disebutkan sebelumnya, fokus peperiksaan adalah pengurusan portfolio dan perancangan kekayaan, tetapi ia juga meliputi tujuh topik yang dikelompokkan kepada dua bidang lain iaitu Etika dan Profesional Kelas Piawaian dan Aset. Jadual berikut memberi penekanan terhadap topik-topik ini dan bidang-bidang yang luas untuk peperiksaan:

Topic Area Level III
Standard Etika dan Profesional (jumlah) 10
0 Kewangan Korporat
0 Ekonomi
0 Laporan dan Analisis Kewangan
0 Kaedah Kuantitatif
0 Kelas Aset (jumlah)
-45 Pelaburan Alternatif
5-15 Derivatif
5-15 Pelaburan Ekuiti
5-15 Pendapatan Tetap
10-20 dan Perancangan Kekayaan (jumlah)
45-55 Jumlah
100
Seperti yang dapat dilihat dari jadual, Piawaian Etika dan Profesional mendapat kepentingan seperti dalam peringkat peperiksaan yang lain. Alat pelaburan tidak diuji secara berasingan, kecuali ekonomi, yang merupakan sebahagian daripada bahagian pengurusan portfolio dan perancangan kekayaan untuk tahap III. Majoriti peperiksaan itu berkisar mengenai pengurusan portfolio dan kelas aset dalam konteks portfolio.

Piawaian

Di peringkat III, piawaiannya terdiri daripada Kod Etika dan Piawaian Prestasi Pelaburan Global (GIPS). Akaun piawai untuk 10% (i. E., 36) daripada 360 kemungkinan poin. Seksi Kod Etika kemungkinan besar akan menjadi item yang ditetapkan dalam sesi petang. Walau bagaimanapun, GIPS boleh diuji sama ada sebagai soalan esei pada sesi pagi atau sebagai item yang ditetapkan dalam sesi petang.
Kelas Aset

Peperiksaan menguji pengetahuan anda mengenai semua kelas aset utama, termasuk pelaburan alternatif, derivatif, pelaburan ekuiti dan pelaburan tetap pendapatan. Walau bagaimanapun, fokus kini adalah mengenai aspek pengurusan portfolio pelaburan ini. Sebagai contoh, sesi keseluruhan didedikasikan untuk pengurusan portfolio pendapatan tetap aktif dan pasif, yang meliputi objektif pelaburan, penanda aras, analisis pulangan, strategi imunisasi portfolio, analisis nilai relatif dan sebagainya. Sukatan pelajaran ini juga meliputi strategi yang digunakan dalam pasaran antarabangsa dan baru muncul dan bagaimana derivatif digunakan untuk menguruskan kadar faedah dan risiko kredit dalam portfolio pendapatan tetap.
Kelas aset kedua adalah sekuriti ekuiti, yang merupakan komponen penting dalam kebanyakan portfolio pelaburan dan penting bagi kejayaan portfolio. Perbincangan di sini mengelilingi strategi pelaburan ekuiti, penilaian pengurus dana ekuiti dan indeks ekuiti. Sukatan pelajaran ini juga membincangkan isu tadbir urus korporat yang berkaitan dengan konflik antara pengurus dan pemegang saham yang menghina nilai dan mempunyai kesan langsung kepada pengurus portfolio ekuiti. Akhir sekali, terdapat perbincangan mengenai mengukur dan mengurus portfolio dalam pasaran antarabangsa dan baru muncul.

Seksyen mengenai pelaburan alternatif terutamanya membincangkan kelas pelaburan alternatif dan bagaimana instrumen derivatif seperti swap, niaga hadapan dan seterusnya digunakan untuk menguruskan beberapa pelaburan alternatif.

Pengurusan Portfolio dan Perancangan Kekayaan

Ini terdiri daripada sebahagian besar peperiksaan dan akan mengambil kira sekurang-kurangnya 180 mata daripada 360 kemungkinan poin. Konsep pengurusan portfolio akan menguasai sesi pagi dan petang. Sukatan pelajaran ini sangat komprehensif dan memperkenalkan konsep-konsep baru seperti kewangan tingkah laku, yang membentuk asas untuk membuat keputusan kewangan. Konsep pengurusan risiko, meliputi alat dan teknik untuk mengukur dan menguruskan risiko juga dibincangkan. Selain itu, anda mungkin akan diuji mengenai soalan yang berkaitan dengan kekayaan individu dan institusi.
Bilangan konsep yang boleh diuji adalah terhad tetapi penting. Salah satu konsep penting ialah Penyata Dasar Pelaburan dan komponennya, yang sangat boleh diuji. Ekonomi, yang merupakan sebahagian daripada alat pelaburan di peringkat I dan II, dimasukkan di bawah pengurusan portfolio dalam peperiksaan. Konsep penting lain ialah menguruskan portfolio pelabur institusi, peruntukan aset, aplikasi pengurusan risiko dan menilai prestasi portofolio.

Dalam seksyen pengurusan portfolio, Institut CFA tidak memberi petunjuk mengenai topik yang lebih penting. Walau bagaimanapun, ia membuat soalan esei yang ada dari tahun-tahun sebelumnya, yang boleh menjadi sangat berguna untuk mengamalkan dan membangunkan strategi peperiksaan anda.

Garis Bawah

Peperiksaan Tahap III adalah salah satu peperiksaan yang lebih sukar untuk CFA, kerana banyak persoalan yang ditimbulkan dalam format esei. Kunci kejayaan adalah untuk mempraktikkan banyak soalan jenis esai dan menguasai topik khusus berkaitan dengan pengurusan portfolio, yang merupakan peperiksaan utama ini.