Metrik apa yang paling biasa digunakan untuk menilai syarikat-syarikat dalam sektor elektronik?

Metrik apa yang paling biasa digunakan untuk menilai syarikat-syarikat dalam sektor elektronik?
a:

Beberapa langkah penilaian ekuiti yang paling sering digunakan oleh pelabur yang berminat dalam sektor elektronik termasuk margin kasar; margin operasi; nilai pendapatan kepada pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan, nisbah semasa, dan pulangan ke atas ekuiti.

Sektor elektronik bertanggungjawab untuk menghasilkan peralatan elektronik untuk produk elektronik pengguna dan perindustrian. Produk seperti itu termasuk televisyen, telefon bimbit dan komputer. Industri dalam sektor elektronik termasuk telekomunikasi, komponen elektronik dan elektronik perindustrian. Industri yang paling menguntungkan dalam sektor ini adalah industri semikonduktor, yang menyediakan komponen yang digunakan dalam pelbagai produk.

Sektor elektronik adalah pasaran yang sangat kompetitif. Menganalisis margin keuntungan, terutamanya bagi syarikat yang beroperasi di pasaran runcit, amat penting. Penyelidikan dan pembangunan adalah kunci, perbelanjaan modal yang diperlukan untuk banyak firma elektronik, yang menjadikan nisbah kecairan, seperti nisbah semasa, membantu pelabur dalam menilai syarikat. Nisbah return-on-equity memberikan titik rujukan untuk membandingkan syarikat-syarikat serupa di sektor ini.

Margin kasar, juga dikenali sebagai keuntungan kasar, menentukan berapa banyak hasil syarikat menjana melalui jualan, tolak kos langsung pengeluaran. Metrik ini sangat penting dalam menganalisis keuntungan. Margin kasar menunjukkan betapa efisyen pengurusan syarikat menggunakan bekalan dan tenaga kerja semasa pengeluaran.

Margin operasi mengukur berapa banyak syarikat mengekalkan pendapatan selepas membayar biaya overhed dan kos operasi lain. Metrik ini merupakan petunjuk utama pengurusan kos yang berkesan. Margin operasi boleh digunakan untuk menentukan kualiti pengurusan syarikat apabila dilihat dari masa ke masa, dan jika dibandingkan dengan data suku tahunan dan tahunan pesaing. Margin yang lebih tinggi lebih optimum.

Nisbah EV / EBITDA membandingkan nilai syarikat dan pendapatan sebelum faedah, cukai, susutnilai dan pelunasan. Metrik ini sering digunakan untuk anggaran nilai perniagaan. EV / EBITDA membandingkan nilai syarikat, termasuk hutang dan liabiliti, kepada berapa banyak syarikat memperoleh secara tunai. Nisbah EV / EBITDA biasanya tidak terjejas dengan ketara oleh sebarang perubahan dalam struktur modal.

Nisbah semasa mengukur kecairan syarikat, yang dapat menunjukkan keupayaannya untuk memenuhi sebarang kewajiban hutang jangka pendek. Metrik ini mengukur keupayaan syarikat, dengan sumber-sumber semasa, untuk membayar semua obligasi hutang sepanjang 12 bulan akan datang. Ia juga mengukur betapa cekap syarikat memusingkan produknya secara tunai.

Nisbah pulangan ekuiti mendedahkan jumlah pendapatan bersih dikembalikan kepada syarikat sebagai peratus ekuiti pemegang saham. Metrik ini menunjukkan jumlah keuntungan yang diperoleh syarikat berbanding dengan keseluruhan ekuiti yang disediakan oleh para pemegang saham. Penganalisis dan pelabur menggunakan secara meluas dan menyokong metrik ini kerana ia mengukur seberapa berjaya sebuah syarikat menjana keuntungan tambahan daripada pelaburan ekuiti.