Apakah perbezaan antara aset tetap dan aset semasa?

Apakah perbezaan antara aset tetap dan aset semasa?
a:

Aset tetap adalah jangka panjang, aset ketara seperti tanah, peralatan, bangunan, perabot dan kenderaan. Aset tetap merupakan bahagian syarikat yang membantu dengan pengeluaran dan komponen yang terakhir dari masa ke masa dalam syarikat. Mereka adalah aset fizikal yang dapat dilihat. Mereka tidak digunakan untuk tujuan pembubaran untuk memasukkan hutang dalam perniagaan atau ditunaikan dengan cara apa pun untuk membantu perniagaan secara kewangan.

Aset semasa adalah inventori am syarikat, termasuk tunai, akaun belum terima, tuntutan insurans, pelaburan, dan barang tidak ketara atau tidak fizikal. Aset semasa mengira nilai syarikat, menunjukkan nisbah pendapatan kepada hutang menjelang akhir tahun. Setiap aset semasa mempunyai keupayaan untuk ditunaikan untuk membantu perniagaan secara kewangan atau membubarkan untuk menyelamatkan syarikat dari hutang atau muflis.

Aset tetap dan semasa direkodkan pada kunci kira-kira, iaitu satu pernyataan yang menunjukkan nilai syarikat pada suatu masa tertentu. Kunci kira-kira menunjukkan tabiat dan inventori perbelanjaan syarikat berbanding dengan pendapatannya. Ini membantu syarikat menentukan di mana untuk mengurangkan perbelanjaan dan bagaimana untuk merancang belanjawan masa depan.

Ketiga kategori utama untuk mengisi kunci kira-kira adalah aset, liabiliti dan ekuiti pemilik. Aset adalah aset tetap dan semasa. Liabiliti adalah perkara yang menyebabkan hutang kepada syarikat, dan ekuiti adalah nilai saham yang dikeluarkan oleh syarikat. Setiap kunci kira-kira diisi setiap tahun supaya pelabur atau bank yang berpengalaman tahu sama ada syarikat secara keseluruhannya adalah liabiliti atau peluang pelaburan.