Bagaimana seseorang melunaskan aset tidak ketara?

Bagaimana seseorang melunaskan aset tidak ketara?
a:

Aset tak ketara boleh dikenalpasti tetapi tidak fizikal. Aset-aset ini biasanya terdiri daripada harta intelek dan termasuk perkara-perkara seperti paten, pengiktirafan jenama, aset seni dan perjanjian pelesenan. Aset tidak ketara lazimnya dilunaskan menggunakan susut nilai lurus nilai aset sepanjang hayat bergunanya, ditambah dengan nilai salvaj yang dijangkakan, walaupun aset tidak ketara jarang diiktiraf sebagai mempunyai nilai penyelamatan yang signifikan.

Aset tak ketara boleh diperolehi dengan pembelian atau dibangunkan oleh syarikat secara dalaman. Sekiranya aset diperoleh melalui pembelian dari firma lain, nilai yang direkodkan adalah nilai pasaran saksama atau harga pembelian yang dipersetujui. Sekiranya aset tersebut memberi manfaat yang signifikan, meningkatkan faedah ekonomi dari masa ke masa, nilai pelunasan aset diselaraskan dengan sewajarnya. Bagi aset tidak ketara sebuah syarikat membangunkan sendiri, jumlah kos penyelidikan dan pembangunan yang dilakukan sebelum aset menjadi berdaya maju secara komersial menetapkan nilai yang akan dilunaskan. Kos pembangunan berikutnya yang berlaku selepas titik daya maju komersil adalah perbelanjaan yang dipermodalkan.

Amaun pelunasan juga diselaraskan jika nilai aset itu terjejas pada satu ketika selepas pemerolehan atau pembangunannya. Semua aset tak ketara perlu diuji untuk kemerosotan pada jangka masa yang tetap dan sekurang-kurangnya setiap tahun. Contoh kejejasan merangkumi penurunan ketara dalam nilai pasaran saksama aset; perubahan ekonomi secara negatif dalam tujuan atau penggunaan aset itu; kerugian aliran tunai yang terhasil daripada aset; kos undang-undang yang dikaitkan dengan aset tersebut, seperti perbelanjaan untuk mempertahankan hak paten; atau perubahan penting dalam hayat berguna aset tersebut. Aset tidak ketara dengan hayat berguna yang tidak pasti atau tidak terhad, seperti aset tak ketara muhibah, tidak boleh dilunaskan.