Adakah modal kerja termasuk hutang jangka pendek?

Adakah modal kerja termasuk hutang jangka pendek?
a:

Hutang jangka pendek dianggap sebahagian daripada liabiliti semasa syarikat dan termasuk dalam pengiraan modal kerja. Hutang jangka pendek mesti dibayar balik oleh syarikat dalam tempoh satu tahun, dan ia berada di bawah definisi liabiliti semasa. Oleh kerana modal kerja dikira sebagai aset semasa syarikat yang kurang liabiliti semasa, hutang jangka pendek mengurangkan modal kerja.

Hutang Jangka Pendek

Hutang jangka pendek biasanya dipinjam oleh syarikat untuk membiayai operasi semasa, seperti membeli bahan mentah, membayar penjual dan membayar perbelanjaan tertentu. Juga, kadang-kadang sebuah syarikat mengikat semua hutang jangka pendek bersama dengan sebahagian semasa hutang jangka panjang, kedua-duanya dimasukkan dalam liabiliti semasa lembaran imbangan syarikat. Oleh itu, pengkelasan semula hutang jangka panjang kepada hutang jangka pendek atau pinjaman syarikat yang jatuh tempo dalam tempoh satu tahun akan mengurangkan modal kerja.

Pertimbangan Hutang Jangka Pendek

Terdapat contoh tertentu apabila syarikat menanggung hutang jangka pendek dengan meminjam dari pemiutang tetapi dengan segera menggulingkan baki hutang jangka pendek apabila ia disebabkan oleh mengambil kredit sekali lagi secara jangka pendek. Dalam kes ini, pelabur perlu menilai sama ada munasabah untuk mengambil alih hutang jangka pendek syarikat akan dilancarkan semula dan oleh itu, tidak termasuk baki hutang ini daripada pengiraan modal kerja.

Modal Kerja Laraskan

Dalam keadaan tertentu, pelabur ingin mempertimbangkan hanya aset dan liabiliti semasa yang berkaitan dengan operasi syarikat dan tidak termasuk sebarang akaun semasa yang berkaitan dengan operasi pembiayaan syarikat, seperti sebagai hutang jangka pendek. Dalam kes ini, hutang jangka pendek tidak menjejaskan pengiraan modal kerja diselaraskan.