Adakah 401 (k) simpanan mendapat faedah?

Adakah 401 (k) simpanan mendapat faedah?
a:

Walaupun terdapat pelbagai akaun pelaburan yang tersedia untuk pelabur, salah satu yang paling biasa untuk pekerja ialah 401 (k). Akaun ini, yang menjadi ciri utama pelan persaraan sumbangan yang ditetapkan oleh kebanyakan majikan, membolehkan para pelabur membuat sumbangan persaraan atas asas penangguhan cukai dan mengarahkan pelaburan dana tersebut. Walaupun julat pilihan pelaburan yang terdapat dalam 401 (k) berbeza dari pelan untuk merancang, terdapat hampir selalu pilihan berfaedah yang ada. Berikut adalah beberapa jenis sekuriti yang paling biasa yang menjana pendapatan faedah bagi pemilik 401 (k).

Sijil Deposit

Sekuriti ini, sering dirujuk sebagai CD, dikeluarkan oleh bank perdagangan dan membayar kadar faedah pratetap sepanjang tempoh perjanjian. Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan (FDIC) sering bertindak sebagai penjamin sekuriti ini, yang membuat mereka agak menarik kepada pelabur berisiko rendah.

Dana Pasaran Wang

Dana ini bertujuan untuk menjana pulangan dengan melabur dalam sekuriti jangka pendek, secara amnya yang mempunyai tempoh kurang daripada satu tahun, yang berkaitan dengan pasaran wang secara keseluruhannya. Walaupun pulangan daripada dana ini boleh melibatkan unsur keuntungan modal, hasil daripada faedah yang diperolehi adalah komponen utama.

U. S. Treasury Bonds

Long dianggap sebagai salah satu pelaburan paling selamat di dunia, U. S. Bon bon (T-bon) memberikan pelabur dengan pendapatan faedah separuh tahunan berulang melalui pemilikan langsung atau melalui dana bersama. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa pelabur hanya mendapat hasil bon sehingga matang jika bon tersebut dipegang hingga matang.

Bon Korporat

Seperti bon U. S. T-bon, bon korporat menyediakan pelabur dengan pendapatan faedah berulang. Walau bagaimanapun, risiko lalai yang berkaitan dengan bon korporat berbeza dengan ketara oleh pengeluar. Oleh kerana itu, pelabur perlu melakukan kajian menyeluruh mengenai setiap ikatan bon korporat sebelum melabur secara langsung atau melalui dana bersama.