Adakah dana lindung nilai mempunyai nombor ISIN?

Adakah dana lindung nilai mempunyai nombor ISIN?
a:

ISIN bermaksud Nombor Pengenalan Sekuriti Antarabangsa. Nombor ini adalah kod unik yang digunakan untuk mengenal pasti dan mengesan sekuriti di seluruh dunia. Dana lindung nilai mempunyai nombor ini kerana ia adalah sekuriti.

Apa ISIN?

Sistem ISIN dijalankan oleh agensi penomboran nasional yang berasingan (NNA) di setiap negara, tetapi setiap agensi mengikuti garis panduan yang sama. Semua ISIN mempunyai 12 digit, termasuk kod negara dua digit pada permulaan dan digit cek pada akhir. ISIN digunakan untuk mengenal pasti dan mengesan sekuriti di seluruh dunia, yang bermaksud simbol ticker untuk keselamatan boleh berubah dari pertukaran ke pertukaran tetapi nombor ISIN tidak. ISIN ditugaskan untuk stok, bon, nota, kertas komersial, dana bersama, dana lindung nilai dan apa-apa instrumen lain yang didagangkan. Penerbit mesti memohon kepada NNA di negara asalnya untuk nombor tersebut. Amerika Syarikat dan Kanada menjejaki sekuriti dengan menggunakan satu Nombor Prosedur Pengenalan Sekuriti Jawatankuasa Seragam (CUSIP), yang merupakan sembilan digit digit ISIN, tidak termasuk kod negara dan semak angka.

Apakah Dana Hedge?

Dana lindung nilai adalah kenderaan pelaburan alternatif yang tidak dikawal untuk institusi dan individu berprestasi tinggi yang bertujuan mencapai pulangan yang tinggi dalam kedua-dua pasaran di atas dan bawah. Ia terdiri daripada dana yang dikumpulkan, memerlukan pelaburan minimum yang besar, diuruskan secara aktif, dan kerap menggunakan kombinasi leverage dan pilihan yang tinggi sebagai sebahagian daripada strukturnya. Dana lindung nilai hanya dibuka kepada para pelabur yang canggih kerana strategi kompleksnya menjadikan mereka berisiko dan sukar difahami. Walaupun dana lindung nilai tidak dikawal selia, ia masih menjadi keselamatan, itulah sebabnya ia mempunyai ISIN.