3 Dividen-Membayar Dana Bersama Ekuiti Australia

3 Dana Bersama Ekuiti Dividen-Membayar Australian Mutual Funds

Dana bersama ekuiti Australia memberikan kepelbagaian kepada portfolio pelaburan tradisional. Australia mempunyai pelbagai sumber asli, dan negara memainkan peranan penting dalam industri perlombongan. Di samping itu, dolar Australia adalah salah satu mata wang utama dunia; oleh itu, jika dolar AS jatuh, sehubungan dengan dolar Australia, ekuiti Australia mungkin akan menaikkan nilai. Pelabur yang ingin mempelbagaikan portfolio mereka dengan pelaburan dalam dana bersama ekuiti Australia semasa menerima hasil dividen yang tinggi harus mempertimbangkan ketiga-tiga dana bersama ekuiti Australia ini.

AMP Capital Australian Equity Income Fund

AMP Capital menerbitkan AMP Capital Australian Equity Income Fund (40660. AX) pada tahun 2013. Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan dividen, termasuk kredit franking, iaitu lebih besar daripada pendapatan dividen yang disediakan oleh Indeks Pengumpulan S & P / ASX 200, indeks penanda arasnya. Dana ini bertujuan untuk menyediakan hasil tahunan sebanyak 6 hingga 8% dalam jangka masa panjang. Pada 31 Mac 2016, dana itu menanggung nisbah perbelanjaan tahunan sebanyak 1.10%. Dana ini tertumpu terutamanya pada sektor yang membayar dividen yang tinggi, seperti kewangan, perkhidmatan telekomunikasi dan budi bicara pengguna.

Sehingga 31 Mac 2016, peruntukan lima sektor utama dana adalah 49. 1% dalam kewangan, 7. 4% dalam perkhidmatan telekomunikasi, 7. 4% dalam tunai, 7% dalam budi bicara pengguna dan 6. 8% dalam bahan. Dana ini mempunyai hasil dividen sebanyak 6. 81%, yang sejajar dengan matlamatnya untuk menyediakan hasil dividen tahunan antara 6 dan 8%. Sehingga 31 Mac 2016, dana itu mempunyai jumlah aset bersih hanya AUD $ 450,000.

T. Rowe Price Australian Equity Fund

T. Rowe Price menerbitkan Dana Ekuiti Australia T. Rowe (19448. AX) pada tahun 2012. Sehingga 30 April 2016, dana itu telah mencapai purata tahunan sebanyak 9. 87% dan mengatasi S & P / ASX 200 Index, dana indeks penanda aras. Dana ini bertujuan untuk memberi penghargaan modal jangka panjang dengan memegang portfolio kepelbagaian ekuiti Australia yang pelbagai. Sekiranya pelabur memilih untuk melabur secara langsung dengan T. Rowe Price, tidak ada keperluan pelaburan minimum bagi mereka yang melabur menggunakan perkhidmatan platform langsung pelabur. Walau bagaimanapun, jika pelabur tidak melabur secara langsung dengan T. Rowe Price, terdapat keperluan minimum pelaburan awal sebanyak AUD $ 500, 000, yang sangat tinggi untuk pelabur purata. Dana mengenakan yuran pengurusan tahunan sebanyak 0. 9%.

Sehingga 30 April 2016, berdasarkan data tiga tahun yang lalu, dana itu mempunyai volatiliti tahunan purata, atau sisihan piawai, sebanyak 12. 42%, manakala penanda arasnya mempunyai volatiliti purata tahunan sebanyak 12. 68%. Dalam tempoh ini, dana itu mempunyai R-kuasai 95.31, apabila diukur terhadap Indeks S & P / ASX 200. Nilai R-squared dana menunjukkan bahawa 95. 31% daripada pergerakan harga bersejarahnya boleh dijelaskan oleh turun naik dalam indeks penanda aras.

Sehingga 30 April 2016, peruntukan sektor atas dana adalah 44. 65% dalam kewangan, 13. 97% dalam bahan, 12. 16% dalam budi bicara pengguna, 7. 46% dalam penjagaan kesihatan dan 4. 28% dalam staples pengguna. Sehingga 31 Mac 2016, dana itu mempunyai jumlah aset bersih sebanyak AUD $ 16. 19 juta, dan 34 pegangan. Selain itu, dana itu mempunyai hasil dividen yang menarik iaitu sebanyak 13% dan pulangan 4. 96% pada Mac 2016.

Aberdeen Australian Equities Fund

Walaupun Dana Ekuiti Aberdeen Australia (5685. AX) tidak menawarkan hasil setinggi-tingginya dari Dana Ekuiti Australia dan Dana Amanah Modal AMP Capital, Dana ini mempunyai hasil sebanyak 4. 12%, sehingga 31 Mac 2016. Aberdeen Asset Management menerbitkan Dana Ekuiti Aberdeen Australia dalam 1999. Dana ini berusaha mengatasi S & P / ASX 200 Accumulation, indeks penanda arasnya, berbanding tempoh tiga tahun. Untuk mencapai matlamat pelaburannya, dana itu melabur terutamanya dalam ekuiti 20 hingga 40 syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham Australia (ASX) yang telah meningkatkan potensi pendapatan dan potensi untuk peningkatan modal. Melabur dalam dana memerlukan pelaburan permulaan minimum $ 20, 000 dan yuran pengurusan tahunan sebanyak 0. 8%.

Antara 30 April 2013, dan 30 April 2016, dana itu mempunyai volatiliti purata tahunan sebanyak 11% dan pulangan sebanyak 5. 02%. Dana itu meningkat 3. 96% berbanding bulan lalu dan 6. 93% dalam tempoh tiga bulan yang lalu. Apabila diukur terhadap Indeks S & P 200 / ASX, dana itu mempunyai R-kuadrat sebesar 93. 52% dan alpha 0. 23. Ini menunjukkan bahawa dana itu sangat berkorelasi kepada, dan telah mengatasi prestasi, indeks penanda aras selama tiga - tempoh masa. Sehingga 30 April 2016, peruntukan sektor atas dana adalah 28. 9% dalam kewangan, 18. 7% dalam bahan, 15. 9% dalam penjagaan kesihatan, 8. 7% dalam harta dan 7. 7% dalam utiliti.