Manakah dari BEST berikut menerangkan penjualan mencuci?

Manakah dari BEST berikut yang menerangkan penjualan cuci?
a:

A. Membeli dan menjual keselamatan yang sama secara serentak

B.
Membeli stok semasa menjual bon boleh tukar yang setara

C. Menggunakan pilihan di-the-money

D. Menjual sekuriti untuk mengambil kerugian untuk tujuan cukai, kemudian beli kembali
Jawapan yang Betul: D

"A" dan "B" adalah contoh arbitraj; "C" hanyalah transaksi tidak produktif .