Apakah perbezaan antara margin keuntungan dan markup?

Apakah perbezaan antara margin keuntungan dan markup?
a:

Margin keuntungan dan markup adalah dua istilah perakaunan yang berbeza yang sering dikelirukan dan bahkan digunakan secara bergantian. Dalam beberapa keadaan, margin keuntungan dan markup mungkin menggunakan input yang sama dan menganalisis urusniaga yang sama, namun mereka memberikan maklumat yang berbeza.

Biasanya, margin keuntungan dalam konteks ini merujuk kepada margin keuntungan kasar untuk jualan tertentu, iaitu keuntungan yang diperolehi pada produk yang dinyatakan sebagai peratusan jumlah hasil dari produk tersebut. Contohnya, jika sebuah syarikat membelanjakan $ 1, 000 untuk yang baik dan menerima pendapatan $ 3,000, maka margin keuntungan kasar adalah sama dengan ($ 3, 000 - $ 1, 000) / ($ 3, 000), atau 66. 6%.

Markup ialah harga runcit produk yang dinyatakan sebagai peratusan kos borong; contohnya, menggunakan nombor yang sama seperti contoh di atas, markup akan sama dengan ($ 3, 000 - $ 1, 000) / ($ 1, 000), atau 200%.

Kedua-dua konsep ini memberi contoh yang berbeza tentang kisah yang sama. Dalam cahaya ini, margin keuntungan menumpukan keuntungan kerana ia berkaitan dengan harga jual, sedangkan markup membahas keuntungan kerana ia berkaitan dengan harga kos.

Walau bagaimanapun, margin keuntungan kasar mula berubah dengan ketara sebaik sahaja anda berhenti mendefinisikannya sebagai margin untuk jualan tertentu dan mula menyumbang pelbagai jenis kos, seperti upah, pengiklanan dan overhead.

Oleh kerana markup hanya menentukan jumlah wang yang dibuat pada item tertentu berbanding dengan kos langsungnya, sedangkan margin keuntungan mengambil kira jumlah pendapatan dan jumlah kos dari pelbagai sumber, penggunaan perakaunan yang berlainan bagi setiap istilah menjadi jelas.