Apakah purata nisbah hutang / ekuiti syarikat-syarikat hartanah?

Apakah purata nisbah hutang / ekuiti syarikat-syarikat hartanah?
a:

Sektor harta tanah terdiri daripada kumpulan syarikat yang memiliki, mengembangkan dan mengendalikan harta tanah, seperti tanah kediaman, bangunan, harta tanah dan pejabat. Oleh kerana syarikat-syarikat hartanah biasanya membeli seluruh harta, transaksi tersebut memerlukan pelaburan awal yang besar, yang sering dibiayai dengan jumlah hutang yang besar. Satu metrik yang diperhatikan oleh para pelabur adalah tahap leverage yang dimiliki oleh syarikat hartanah, yang diukur oleh nisbah hutang kepada ekuiti (D / E). Pada bulan Mei 2015, nisbah D / E untuk sektor harta tanah adalah dari 0 hingga 1, 451, dan purata ialah 161.

Syarikat-syarikat hartanah mewakili salah satu daripada pilihan pelaburan yang paling menarik kerana aliran hasil yang stabil dan hasil dividen yang tinggi. Banyak syarikat hartanah yang diperbadankan sebagai amanah pelaburan hartanah untuk memanfaatkan status cukai istimewa mereka. Sebuah syarikat dengan penggabungan REIT dibenarkan untuk menolak dividen daripada pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Syarikat-syarikat hartanah biasanya sangat dimanfaatkan kerana transaksi pembelian besar. Nisbah D / E yang lebih tinggi menunjukkan risiko lalai yang lebih tinggi untuk syarikat hartanah.

Pada bulan Mei 2015, nisbah D / E adalah dari 0 untuk Armour Residential REIT, sebuah syarikat yang melabur dalam sekuriti yang disokong gadai janji kediaman, kepada 1, 451 untuk Altisource Portfolio Solutions SA, yang menyediakan pasaran dan penyelesaian urus niaga bagi syarikat hartanah.

Beberapa kelebihan besar dalam pengagihan nisbah D / E dalam sektor hartanah menyebabkan keputusan yang miring untuk nisbah D / E purata. Penganalisis sering menambah metrik purata dengan median satu untuk mendapatkan rasa nisbah D / E biasa. Pada bulan Mei 2015, nisbah D / E median ialah 107.