Apakah nisbah modal kerja yang rendah menunjukkan pengurusan modal kerja syarikat?

Apakah nisbah modal kerja yang rendah menunjukkan pengurusan modal kerja syarikat?
a:

Nisbah modal kerja biasanya digunakan untuk menilai prestasi kewangan syarikat. Nilai nisbah modal kerja yang rendah, berhampiran 1 atau lebih rendah, boleh menunjukkan masalah kewangan yang serius dengan syarikat.

Modal kerja adalah wang yang digunakan syarikat untuk membiayai pengeluaran sehari-hari. Modal kerja digunakan untuk membeli bahan mentah yang digunakan oleh syarikat untuk mengeluarkan barang-barangnya. Barang-barang ini dijual, dan pendapatan yang dikembalikan dari jualan kembali ke aliran tunai syarikat.

Nisbah modal kerja adalah metrik yang mengukur kecekapan syarikat dan kesihatan kewangan jangka pendeknya. Formula untuk menentukan modal kerja menggunakan aset semasa syarikat dan kemudian menolak liabiliti semasa. Nisbah modal kerja bertindak sebagai penunjuk yang mendedahkan sama ada syarikat mempunyai aset jangka pendek yang mencukupi untuk membayar hutang jangka pendeknya.

Jika nilai nisbah modal kerja syarikat berada di bawah 1, ia menunjukkan aliran tunai negatif dan aset semasa syarikat kurang daripada liabiliti; syarikat itu tidak dapat menutup hutangnya dengan modal kerja semasa. Dalam keadaan ini, syarikat mungkin mengalami kesulitan membayar balik pemiutangnya. Jika sebuah syarikat terus mempunyai modal kerja yang rendah, atau jika ia terus menurun dalam tempoh yang lebih lama, itu adalah tanda amaran masalah kewangan yang serius. Punca penurunan modal kerja mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeza, seperti penurunan pendapatan jualan, ketidakpatuhan inventori atau masalah dengan penghutang akaun.

Modal kerja yang terlalu tinggi tidak semestinya satu perkara yang baik sama ada kerana ia dapat menunjukkan bahawa syarikat itu membenarkan aliran tunai yang berlebihan untuk menganggur dan bukannya memulihkan pelaburan semula secara efektif dalam pertumbuhan syarikat. Kebanyakan penganalisis menganggap nisbah modal kerja ideal jatuh antara 1. 2 dan 2. Seperti metrik prestasi lain, adalah penting untuk membandingkan nisbah syarikat dengan syarikat yang serupa dalam industrinya.