Apa maksudnya jika pekali korelasi adalah positif, negatif, atau sifar?

Apa maksudnya jika pekali korelasi adalah positif, negatif, atau nol?
a:

Koefisien korelasi mengukur keteguhan hubungan antara dua pembolehubah. Koefisien korelasi Pearson adalah salah satu pekali korelasi yang paling biasa digunakan dan mengukur hubungan linear antara dua pembolehubah. Nilai pekali korelasi, dilambangkan sebagai r, berkisar dari -1 ke +1, yang memberikan kekuatan hubungan dan sama ada hubungan itu negatif atau positif. Apabila nilai r lebih besar daripada sifar, ia adalah hubungan yang positif; apabila nilai kurang daripada sifar, ia adalah hubungan negatif. Nilai sifar menunjukkan bahawa tiada hubungan antara dua pembolehubah.

Jika pekali korelasi dua pembolehubah adalah sifar, ia menandakan bahawa tiada hubungan linear antara pembolehubah. Walau bagaimanapun, ini hanya untuk hubungan linear; terdapat kemungkinan bahawa pembolehubah mempunyai hubungan curvilinear yang kuat. Apabila nilai r hampir kepada sifar, secara amnya di antara -0. 1 dan +0. 1, pembolehubah dikatakan tidak mempunyai hubungan linear atau hubungan linear yang sangat lemah. Contohnya, katakan harga kopi dan komputer diperhatikan dan didapati mempunyai korelasi +. 0008,; ini bermakna bahawa tiada korelasi, atau hubungan, antara kedua-dua pembolehubah.

Korelasi positif, apabila r lebih besar daripada 0, menandakan bahawa kedua-dua pembolehubah bergerak ke arah yang sama. Apabila r ialah +1, ia menandakan bahawa kedua-dua pembolehubah yang dibandingkan mempunyai hubungan positif yang sempurna; apabila satu pembolehubah bergerak lebih tinggi atau lebih rendah, pembolehubah lain bergerak ke arah yang sama dengan magnitud yang sama. Semakin dekat nilai r ialah +1, semakin kuat hubungan linear. Sebagai contoh, katakan nilai harga minyak secara langsung berkaitan dengan harga tiket pesawat, dengan pekali korelasi +0. 8. Hubungan antara harga minyak dan tambang penerbangan mempunyai korelasi positif yang sangat kuat sejak nilai itu hampir kepada +1. Oleh itu, jika harga minyak berkurangan, tambang penerbangan terus mengikuti. Sekiranya harga minyak meningkat, begitu juga dengan harga tiket pesawat.

Satu korelasi negatif, apabila r kurang dari 0, menunjukkan bahawa kedua-dua pembolehubah bergerak ke arah yang bertentangan. Apabila r ialah -1, hubungan dikatakan berkorelasi dengan sempurna; Pendek kata, jika satu pemboleh ubah bertambah, pembolehubah lain berkurang dengan magnitud yang sama, dan sebaliknya. Contohnya, katakanlah kajian dijalankan untuk menilai hubungan antara suhu luar dan bil pemanas. Kajian ini menyimpulkan bahawa terdapat korelasi negatif antara harga bil pemanasan dan suhu luar.Pekali korelasi dikira menjadi -0. 96. Korelasi negatif yang kuat ini menandakan bahawa apabila suhu berkurangan di luar, harga bil pemanasan meningkat dan begitu juga sebaliknya.

Adakah anda tahu mengapa hubungan korelasi untuk melabur? Baca 4 Alasan mengapa Perkara-perkara Hubungan Korelasi.