Prosedur Pengeluaran Bon Produktiviti Korporat

Prosedur Pengeluaran Bon Korporat Tinggi Hasil

Apabila syarikat perlu mendapatkan pembiayaan, mereka mempunyai banyak pilihan. Terdapat pilihan tradisional seperti memohon pinjaman dari bank, tetapi banyak syarikat beralih kepada bon bukan saham atau pinjaman bank kerana bon menawarkan banyak kelebihan terhadap bentuk lain untuk mendapatkan pembiayaan. Mengeluarkan hutang (dalam kes ini bon korporat) ke atas ekuiti boleh membayangkan pelbagai manfaat seperti kesan perisai cukai. Begitu juga, bon boleh memberi manfaat yang jelas dari segi pemilikan. Ringkasnya, ikatan adalah IOU yang ditulis dari syarikat kepada seseorang yang memberi pinjaman kepada mereka. Bon dibayar balik pada masa yang ditetapkan yang dirujuk sebagai tarikh matang. Bagi perniagaan dengan kedudukan gred peringkat pelaburan yang kurang daripada, bon ini biasanya menawarkan kadar faedah tinggi yang sering menarik pelabur berpotensi dalam alam semesta berpendapatan tetap.

Oleh kerana syarikat-syarikat yang menerbitkan bon hasil tinggi itu mempunyai penarafan kredit yang lebih rendah, bon mereka biasanya dirujuk sebagai "bon sampah," tetapi ini sering merupakan istilah yang mengelirukan yang tidak menggambarkan arus keadaan bon korporat berprestasi tinggi dengan tepat.

Proses Asas untuk Menerbitkan Bon Korporat Berprestasi Tinggi

Menurut Perkhidmatan Kewangan Standard & Poor apabila syarikat berhasrat untuk memperoleh pembiayaan melalui bon hasil tinggi, mereka biasanya mengikuti pelan tiga langkah dasar:

 1. Pertama, mereka draf prospektus tawaran, atau cadangan yang mereka gunakan untuk merundingkan kadar dan syarat dengan pelabur.
 2. Sekali semua terma tawaran ini telah dimuktamadkan, pemegang bon mempunyai sekuriti yang diperuntukkan, atau disindiketkan kepada mereka.
 3. Akhirnya, bon hasil tinggi ini boleh didapati untuk pembelian di pasaran menengah atau selepas pasaran, dari peniaga atau broker yang dibenarkan.

Ini adalah proses yang agak cair apabila dibandingkan dengan pilihan pendapatan tetap lain untuk pembiayaan. Ini kerana risiko yang lebih tinggi yang terlibat dengan bon hasil tinggi itu memberi dorongan yang lebih besar ke atas cerita yang mesti diberitahu oleh penerbit untuk meyakinkan calon pelabur bahawa mereka memang bernilai risiko. Di samping itu, penerbit mempunyai keupayaan untuk mengulang semula struktur perjanjian beberapa kali.

Nota pada Primer vs. Aftermarket

Penerbitan bon pertama kali kepada orang ramai dianggap pasaran utama (berbeza dengan menengah atau pasaran selepas). Apa yang dimaksudkan ialah jualan di pasaran utama ini menyebabkan dana akan terus kepada penerbit. Di pasaran menengah atau selepas pasaran, pelabur boleh menjual semula bon. Dalam kes ini, dana dari jualan pergi kepada pelabur, bukan penerbit.

Ini membolehkan bank-bank yang melabur dalam bon hasil tinggi untuk menanggung jamin diskaun (penyebaran kasar) dengan sebenarnya menjual bon hasil tinggi tersebut pada jumlah yang lebih tinggi daripada yang mereka bayar untuknya.

Sebelum Pengeluaran: Pendaftaran dengan SEC

Menurut Akta Sekuriti 1933, kesemua sekuriti yang ditawarkan secara awam mesti berdaftar terlebih dahulu dengan SEC. Semua maklumat berikut mesti terkandung dalam pendaftaran ini (Standard & Poor's Financial Services LLC, 2015):

 • Jenis atau sifat perniagaan
 • Profil pengurusan lengkap perbadanan
 • Senarai mengenai pelabur utama
 • Semua ciri khusus mengenai keselamatan yang ditawarkan
 • Sebarang / semua risiko pelaburan
 • Rekod kewangan dan penyata yang disediakan oleh CPA mengikut GAAP AS.

Proses sebenar mendaftarkan keselamatan dengan SEC dilaksanakan dalam dua bahagian. Pertama, syarikat itu mestilah menghasilkan prospektus yang diagihkan secara awam dan maklumat tambahan terpilih yang boleh disediakan secara terbuka jika diminta. Kemudian, setelah mendapat kelulusan pendaftaran oleh SEC, syarikat boleh mula menawarkan keselamatan yang diluluskan untuk dijual kepada orang ramai.

Penawaran Cadangan, atau apa yang dipanggil Prospektus

Sekali sekuriti didaftarkan dengan SEC, langkah seterusnya dalam mengeluarkan bon adalah untuk membuat draf cadangan penawaran atau prospektus. Ini biasanya melibatkan proses memohon tawaran yang bersaing dari bank atau penyusun yang berbeza. Dalam usaha untuk diberikan mandat, setiap bank akan membentangkan penerbit dengan garis besar strategi mereka untuk bon, termasuk sindiket dan penawaran harga. Bank akan membuat prospektus / memorandum (kadang kala disebut sebagai red herring) semasa proses ini atau lebih awal untuk memperlihatkan penerbit strategi mereka dengan cepat.

Terdapat beberapa bahagian yang berlainan seperti prospektus tersebut. Walaupun tidak semua mengandungi semua bahagian seperti yang dijelaskan di sini, mereka cenderung mempunyai bahagian-bahagian mengikut yang berikut:

 1. Ringkasan Eksekutif: Kebanyakan termasuk seksyen dengan ringkasan eksekutif yang biasanya termasuk perkara-perkara seperti kewangan utama, perihalan penerbit, gambaran keseluruhan penawaran dan rasional di belakangnya, dan juga faktor risiko. Faktor-faktor risiko ini sering terperinci walaupun mereka cenderung menjadi formula, atau boilerplate, bahasa kontrak.
 2. Pertimbangan Pelaburan: Biasanya terdapat satu bahagian untuk menyenaraikan terma dan syarat awal. Ini termasuk perkara seperti struktur, cagaran, harga, perjanjian atau syarat kredit lain, dan sebagainya.
 3. Gambaran Industri: Ini biasanya merupakan penerangan tentang industri perniagaan dan juga maklumat kritikal tentang kedudukan mereka di pasaran berbanding dengan syarikat yang sama. Gambaran keseluruhan membantu mendidik para pelabur yang tidak biasa dengan industri tentang mengapa mereka mungkin ingin membeli bon tersebut.
 4. Model Kewangan: Walaupun terma sebenar bon tidak dimuktamadkan pada peringkat ini, adalah umum bagi prospektus untuk memasukkan kadar kupon pro forma sebagai beberapa bentuk pemodelan kewangan. Ini termasuk akaun terperinci mengenai sejarah pengeluaran syarikat, unjuran kewangan, dan banyak lagi. Walaupun dalam beberapa kes, beberapa jenis maklumat awam mungkin hilang dari model ini.Model ini akan digunakan untuk mengukur paras minat para pelabur mengenai bon, yang akan digunakan untuk memaklumkan pemasaran perjanjian kepada pelabur.

Kebanyakan proses ini berlaku secara dalaman-dalam pertemuan antara bankir yang mengutarakan idea mereka kepada pasukan jualan. Perbincangan mengenai penawaran dan tujuan dan termanya biasanya berlaku. Di samping itu, pengurusan syarikat akan menyediakan visi untuk tawaran, urus niaga, dan kemas kini. Terdapat juga panggilan pelabur di mana pihak pengurusan memberikan ucapan dan melakukan beberapa Q & A dengan bakal pelabur.

Keseluruhan, proses ini mungkin mengambil masa beberapa hari atau beberapa jam sahaja. Kerangka masa terus dipendekkan dengan kemunculan internet untuk memudahkan pameran bergerak, persembahan, dan Q & As dengan para pelabur.

Aftermarket, atau Pasaran Sekunder yang dipanggil

Setelah semua proses ini selesai, dan syarat-syarat ikatan tersebut dimuktamadkan dan peruntukan diterima, isu ini akan tersedia di pasaran sekunder atau selepas pasaran.

Menurut (Standard & Poor's Financial Services LLC, 2015) ini "aftermarket" adalah pasaran yang mantap dan sangat aktif. Dalam beberapa kes, terdapat petunjuk "pasaran kelabu" penunjuk perjanjian sebelum terma dimuktamadkan. Pasaran abu-abu merujuk kepada broker yang membuat perjanjian sebelum bon itu, "dibebaskan untuk diperdagangkan. "Ini telah mendorong kepada ketelusan yang lebih tinggi dalam harga yang menyebabkan sistem pelaporan bon Enjin Pelaporan dan Pematuhan Perdagangan (TRACE) dan Sistem Pengawalseliaan Industri Kewangan (FINRA's) .

FINRA: FINRA dibentuk ketika Persatuan Peniaga Sekuriti Nasional (NASD) bergabung dengan cabang penguatkuasaan NYSE - NYSE Regulation. SEC telah meluluskan penggabungan ini pada bulan Julai 2007. FINRA wujud sebagai syarikat pengawalseliaan diri, atau SRO (Standard & Poor's Financial Services LLC, 2015).

Enjin Pelaporan dan Pematuhan Perdagangan (TRACE) adalah "kenderaan yang dibangunkan yang memudahkan pelaporan mandatori di atas transaksi pasaran menengah kaunter dalam sekuriti pendapatan tetap yang layak. Semua broker / peniaga yang firma ahli FINRA mempunyai kewajipan untuk melaporkan transaksi dalam bon korporat kepada TRACE di bawah satu set peraturan SEC yang diluluskan. "(FINRA, 2015) Pelaporan menyebarkan (1) tarikh & waktu, (2) volume, (3) harga, (4) hasil, dan bahkan lebih terperinci mengenai perdagangan atau penjualan yang melibatkan FIPS 50 - 50 kredit hasil tinggi dan cair.

Bottom Line

Dari perspektif pedagang, terdapat banyak perlawanan terhadap langkah-langkah ini untuk meningkatkan ketelusan. Mereka berhujah langkah-langkah ini mengikis margin keuntungan apabila tangan pertukaran sekuriti. Secara umumnya, para pelabur lebih suka untuk membuat kertas perdagangan secara eksklusif di peringkat di mana hukuman mati yang paling baru berlaku. Sebaliknya, pengawal selia, menunjukkan bahawa maklumat yang meningkat kepada para pelabur dari alat seperti Pelaporan Perdagangan dan Pematuhan Enjin adalah positif dalam jangka panjang. Mereka menegaskan bahawa bukan sahaja pelabur institusi perlu aliran maklumat yang lebih terperinci dan lebih cepat tetapi juga pelabur runcit harus diberi maklumat penting.