Bagaimana syarikat boleh mengurangkan risiko perniagaan dan luaran?

Bagaimana syarikat boleh mengurangkan risiko perniagaan dan luaran?
a:

Syarikat boleh mengurangkan pendedahan negatif terhadap risiko perniagaan dengan mengenal pasti risiko dalaman dan risiko luar. Risiko dalaman dihadapi oleh syarikat dari dalam organisasinya dan timbul semasa operasi biasa syarikat. Risiko ini boleh diramalkan dengan beberapa kebolehpercayaan, dan oleh itu, sebuah syarikat mempunyai peluang yang baik untuk mengurangkan risiko perniagaan dalaman.

Ketiga faktor risiko dalaman adalah faktor manusia, faktor teknologi dan faktor fizikal. Risiko yang timbul daripada faktor manusia boleh termasuk mogok kesatuan, ketidakjujuran oleh pekerja, pengurusan atau kepimpinan yang tidak berkesan, dan kegagalan pihak pengeluar atau pembekal luar. Risiko teknologi termasuk perubahan yang tidak dijangka dalam penghantaran atau pengedaran produk atau perkhidmatan syarikat. Risiko fizikal adalah kerugian atau kerosakan kepada aset syarikat. Syarikat boleh mengurangkan risiko dalaman dengan melindungi nilai pendedahan terhadap ketiga-tiga jenis risiko ini.

Risiko luar timbul disebabkan oleh peristiwa ekonomi yang timbul dari luar organisasi syarikat. Peristiwa luar yang membawa kepada risiko luar tidak dapat dikawal oleh mana-mana satu syarikat, tidak boleh diramalkan dengan kebolehpercayaan, biasanya di luar kawalan sebuah syarikat, dan oleh itu sukar untuk mengurangkan risiko yang berkaitan.

Ketiga risiko luar termasuk faktor ekonomi, faktor semula jadi dan faktor politik. Risiko ekonomi termasuk perubahan dalam keadaan pasaran. Faktor risiko alam termasuk bencana alam yang mempengaruhi operasi perniagaan biasa. Risiko politik terdiri daripada perubahan dalam persekitaran politik. Oleh kerana risiko luaran tidak dapat diramalkan dengan tepat, sukar bagi syarikat untuk mengurangkan ketiga faktor risiko ini.